English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Ozvučení prostor

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308OPR Z 2 14/S česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Předmět má povahu specializované tvůrčí dílny zaměřené na úkoly zvukové tvorby spojené s ozvučováním prostor různých typů.

Forma studia:

Přednáška

Předpoklady a další požadavky:

Absolvování předmětů Prostorová a stavební akustika, Elektroakustika 1+2.

Obsah kurzu:

1. Ozvučovací PA systémy, jejich výběr a použití.

2. Akustické úpravy ozvučovaných prostor.

3. Specifika elektroakustického řetězce pro ozvučování velkých prostor.

4. Elektrická zařízení pro úpravu zvukového signálu.

5. Měřící metody používané při analýze prostoru.

Doporučená nebo povinná literatura:

Kolmer, F. , Kyncl, J.: Prostorová akustika-kniha, Praha SNTL 1982.

Millerson, G. - The Tecnique of Televizion Production

Novák, J. - Akustická kvalita a pohoda ve výstavbě

Salava, T. - Elektroakustická a elektromechanická měření

Sedláček, K. - Fyziologická akustika

Smetana, C. - Praktická eletroakustika, SNTL 1981

Svoboda, L., Štefan, M. - Reproduktory a reproduktorové soustavy

Škvor, Z. - Akustika a elektroakustika - AVČR 2001

Studio sound and broadcast engineering - časopis

Company Literature

Hodnoticí metody a kritéria:

Ústní zkouška ze zadané látky

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2017