Ozvučení prostor

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308OPR Z 2 14 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má povahu specializované tvůrčí dílny zaměřené na úkoly zvukové tvorby spojené s ozvučováním prostor různých typů.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Prostorová a stavební akustika, Elektroakustika 1+2.

Obsah kurzu

  1. Ozvučovací PA systémy, jejich výběr a použití.
  2. Akustické úpravy ozvučovaných prostor.
  3. Specifika elektroakustického řetězce pro ozvučování velkých prostor.
  4. Elektrická zařízení pro úpravu zvukového signálu.
  5. Měřící metody používané při analýze prostoru.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolmer, F. , Kyncl, J.: Prostorová akustika-kniha, Praha SNTL 1982.

Millerson, G. - The Tecnique of Televizion Production

Novák, J. - Akustická kvalita a pohoda ve výstavbě

Salava, T. - Elektroakustická a elektromechanická měření

Sedláček, K. - Fyziologická akustika

Smetana, C. - Praktická eletroakustika, SNTL 1981

Svoboda, L., Štefan, M. - Reproduktory a reproduktorové soustavy

Škvor, Z. - Akustika a elektroakustika - AVČR 2001

Studio sound and broadcast engineering - časopis

Company Literature

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška ze zadané látky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů