Postupy a technologie filmového zvuku 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PTFIZ5 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je reflektovat a utřídit praktické zkušenosti nabyté v předchozích semestrech studia. Na základě získaných poznatků a porovnáváním s rámcovou strukturou aktuální praxe posluchač dospívá k vědomí vlastní funkce a reálných možnostech realizace zvukové složky při natáčení a v postprodukci.

Forma studia

Seminář na základě rámcové struktury dějů souvisejících s přípravou a záznamem zvuku při filmovém natáčení. Součástí je korekce a předávání zkušeností pedagogem, dialog, analýza konkrétních situací z pohledu záměrů a výsledků (natočených materiálů; projekce hotových filmů).

Předpoklady a další požadavky

 1. Absolvování společných AV cvičení 1. a 2. ročníku bakalářského studia.
 2. Pokročilá schopnost analýzy a reflexe výsledků vlastní spolupráce i výkonů ostatních posluchačů předložených v rámci semináře

Obsah kurzu

 1. Literární příprava - scénář, produkce (otevřený/uzavřený systém), komunikace v rámci štábu, konzultace možností scénáře, tvorba zvukové koncepce, příprava hudební složky (playbacky - nahrávka, práva?)
 2. Technická příprava - lokace, kamera, záběrování (kamerová a osvětlovací technika), stavba & výprava, rekvizity, kostýmy, speciální efekty
 3. Technická příprava - technický scénář, příprava zvukové techniky
 4. Natáčení - snímání zvuku, mikrofonní techniky, bezdrátový příjem
 5. Natáčení - záznam zvuku, pracovní mix, synchronizace a časový kód
 6. Natáčení - pomocný videozáznam a odposlech (jejich role pro kvalitu zvuku), export a backup denních prácí
 7. Postprodukce - úvod. Historické a současné pojetí zvukového dokončení filmu (obrazové, zvukové a výkonné aspekty procesu postprodukce, paralelní postprodukce, project management, sdílení souborů mezi sešnami)
 8. Postprodukce - denní práce, střih zvuku v offline, spolupráce střih/zvuk, obrazové formáty, import obrazu pro zvuk
 9. Postprodukce - čistý střih zvuku (kontaktní zvuk, ruchy, atmosféry - záznam, střih a zpracování)
 10. Postprodukce - filmová hudba (realizace v současné praxi)
 11. Postprodukce - filmový mix (premixy, formixy, routing, finální mix, mezinárodní mix, mastering a export, distribuční formáty, korekce dynamiky & spektra)
 12. Postprodukce - zálohování a archivace

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit je udělen na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů