English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Realizační dílna 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308RD4 Z 2 3/T česky letní
Garant předmětu:
Marek HART
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Absolvent „Realizační dílny“ prohloubil svou schopnost analýzy zpracování zvukové složky AV díla a rozvinul své tvé tvůrčí a technické kompetence k její realizaci. Své postupy dokáže vysvětlit a obhájit v kritické diskusi a shrnout v písemné formě explikace svých společných i oborových cvičení.

Forma studia:

seminář/praktikum

Předpoklady a další požadavky:

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu:

Po absolvování Dílny 1. ročníku bakalářského stupně se student zařadí do některé ze zavedených „dílen“. Setká se v ní s posluchači všech vyšších ročníků od 2. bakalářského až do 2. magisterského a také s absolventy připravujícími se ke státnicím. Takové složení má potenciál přirozeného vzájemného obohacení a při řešení konkrétní tvůrčí či technické problematiky může akcelerovat poznávací proces.

Doporučená nebo povinná literatura:

Aktuálně dodává vedoucí dílny

Hodnoticí metody a kritéria:

80% aktivní účast

Vypracování úkolů zadávaných v rámci dílny

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KLIzvu
Zvukové studio

(Klimenská ulice)
HART M.
09:00–11:25
(paralelka 1)
místo výuky dle dohody
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–11:25 Marek HART Zvukové studio
Klimenská ulice
místo výuky dle dohody paralelka 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018