Realizační dílna 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308RD8 Z 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent „Realizační dílny“ prohloubil svou schopnost analýzy zpracování zvukové složky AV díla a rozvinul své tvé tvůrčí a technické kompetence k její realizaci. Své postupy dokáže vysvětlit a obhájit v kritické diskusi a shrnout v písemné formě explikace svých společných i oborových cvičení.

Forma studia

seminář/praktikum

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Díla, se kterými přicházejí do „dílny“ studenti magisterského stupně jsou často již většího rozsahu a zpravidla i vysoké technické i umělecké úrovně. Tato skutečnost by měla členům dílny z řad posluchačů bakalářských ročníků přinést motivační efekt. Složení dílny napříč ročníky by mělo mít potenciál přirozeného vzájemného obohacení a při řešení konkrétní tvůrčí či technické problematiky může akcelerovat poznávací proces.

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuálně dodává vedoucí dílny

Hodnoticí metody a kritéria

80% aktivní účast

Vypracování úkolů zadávaných v rámci dílny

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů