Realizační dílna 1. ročníku 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308RDP1 Z 2 3/T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je poskytnout první orientaci v oboru, jeho možnostech a limitech a zřetelné nasměrování k pochopení smyslu a cílů budoucího studia. Tím by mělo být poznávání světa skrze filmovou tvorbu, tedy rozvoj tvořivosti a vzdělání v oborech, jež tvořily a tvoří její zdroje. Student se na konkrétním materiálu naučí, jak dotvořit audiovizuální dílo po stránce zvukově dramaturgické koncepce i z hlediska úrovně zvukového zpracování. Osvojí si schopnost spolupráce studenta ve funkci mikrofonisty se studentem ve funkci mistra zvuku na společných filmových a televizních cvičeních. Samotné realizaci předchází příprava posluchačů pro práci s mikrofony při různých způsobech natáčení, konzultace praktických situací a řešení možných problémů vznikajících při vlastním natáčení.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Úvod do studia Zvukové tvorby pro 1. ročník KZT

1. představení témat, jež budou tvořit náplň studia


(myšlenky a nástroje, dramaturgie, technologie, oborová a společná cvičení)

2. úvaha nad smyslem postmoderní ZT

(racionalita vs. imaginace, realismus vs. stylizace, „žánry“ ZT, konzervatismus, autonomní tvorba, moc technologie ovlivnit tvar díla)

3. základní orientace v problematice současné praxe ZT

(překotný vývoj, proměna oboru a profese, devalvace (zvukových) hodnot, kult nástrojů, tvořivost vs. profesionalita)

4. seznámení s organizačními trendy současné AV tvorby

(krach tradičních modelů, výroba/tvorba, chaos jako řád)

5. zdůraznění kolektivního smyslu AV tvorby

(dobrodružství, ješitnost a spolupráce, latentní komplex autorství, pasivita)

6. příprava na konflikt technických a emočních aspektů ZT

(fenomén protichůdnosti, past profesionality)

7. pěstování schopnosti komunikace


(budování a potlačování osobnosti, udržení rovnováhy, kritické myšlení, dialog, tvorba koncepce)

8. podchycení a asistence při řešení rozdílného stupně praktické a teoretické způsobilosti posluchačů

(věk uchazečů 20-30 let, odlišná prostředí a zkušenosti, SŠ, praxe)

9. základy „teorie signálu“ a „praxe zvukové techniky“

(materie zvuku, dynamika & spektrum, záznam, střih a mix zvuku)

10. vedení společných cvičení s KR a KDT

(podpora tvořivosti, aktivní přístup a udržení spolupráce, zodpovědnost v procesu tvorby a k výsledku)

Studenti, kteří se vrátí ze zahraničních stáží, seznámí s průběhem stáže a získanými zkušenostmi při práci se zvukem.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredit je udělen na základě:

- aktivní účast na seminářích

- kreativního přístupu v rámci diskusí nad náměty společných cvičení

- prokázání schopnosti prezentace vlastních názorů

- zpracování a prezentace seminárního úkolu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů