English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Seminář zvukové dramaturgie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SEZD ZK 2 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Hlavním cílem výuky je podporovat schopnost samostatného myšlení, formulování profesních problémů a vytváření zasvěceného názoru na odborné otázky.

Forma studia:

Řízený dialog

Předpoklady a další požadavky:

Schopnost analýzy a reflexe v oblasti problematiky zvukové dramaturgie AV díla.

Obsah kurzu:

Předmět má povahu specializované tvůrčí dílny. Začínající studenti se orientují v základní problematice oboru, pomocí kritického rozboru vybraných praktických příkladů pronikají do teoretických problémů s praxí souvisejících. Výuka má podporovat schopnost samostatného myšlení, vytváření a formulování vlastního zasvěceného názoru na odborné otázky zvukové dramaturgie.

Povinností je referát na zadané téma přednesený na semináři.

Doporučená nebo povinná literatura:

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU 2006

Selected literature for analysis and development in the assigned and submitted paper.

Hodnoticí metody a kritéria:

Hodnocení: zkouška - 30% za přednesený referát, 70% za znalost látky a aktivitu v semináři.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2017