Seminář zvukové dramaturgie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SEZD ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hlavním cílem výuky je podporovat schopnost samostatného myšlení, formulování profesních problémů a vytváření zasvěceného názoru na odborné otázky.

Forma studia

Řízený dialog

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analýzy a reflexe v oblasti problematiky zvukové dramaturgie AV díla.

Obsah kurzu

Předmět má povahu specializované tvůrčí dílny. Začínající studenti se orientují v základní problematice oboru, pomocí kritického rozboru vybraných praktických příkladů pronikají do teoretických problémů s praxí souvisejících. Výuka má podporovat schopnost samostatného myšlení, vytváření a formulování vlastního zasvěceného názoru na odborné otázky zvukové dramaturgie.

Povinností je referát na zadané téma přednesený na semináři.

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU 2006

Selected literature for analysis and development in the assigned and submitted paper.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení: zkouška - 30% za přednesený referát, 70% za znalost látky a aktivitu v semináři.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů