English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Soubor oborových cvičení 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SOOC1 Z 1 česky zimní
Garant předmětu:
Jan ČENĚK, Pavel REJHOLEC
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan ČENĚK, Pavel REJHOLEC
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem cvičení je získání základních zkušeností v práci se zvukem.

Forma studia:

Předávání praktických zkušeností pedagoga, dialog, vlastní kreativní činnost.

Průběžné konzultace s pedagogem.

Individuální práce na zadaných praktických cvičeních.

Předpoklady a další požadavky:

Absolvování Úvodu do oboru zvuková tvorba, Praktikum zvukové techniky

Obsah kurzu:

Soubor praktických cvičení, ve kterých se posluchači seznamují s elementárními zvukařskými činnostmi. Zároveň mají prokázat své organizační a tvůrčí schopnosti.

Doporučená nebo povinná literatura:

Bláha, I. : Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha 2006 (ISBN 80-7331-010-4)

Borwick, J.: Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford 1994 (ISBN 0-19-816381-9)

Dickreiter, M. (2003): Mikrofon-Aufnahmetechnik. Hirzel Verlag, Stuttgart. (ISBN 3-7776-1199-9)

Huber, D. M. Williams, P. : Professional Microphone Techniques. Mix Books Emeryville. 1998 (ISBN 0-872886-85-9)

Kolmer, F. - Prostorová akustika SNTL 1984

Truax, B. : Acoustic Communication. Ablex Publishing, London 2001. (ISBN 1-56750-537-6)

Smetana, C. - Praktická elektroakustika (SNTL 1981)

Škvor, Z.- Akustika a elektroakustika (Academia 2001)

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě komisionelního hodnocení předložených cvičení a písemných explikací.

Obsahová i formální úroveň explikace se promítá do celkového hodnocení cvičení.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018