English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Soubor oborových cvičení 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SOOC5 Z 2 česky zimní
Garant předmětu:
Jan ČENĚK, Pavel REJHOLEC
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan ČENĚK, Pavel REJHOLEC
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem cvičení je získání dalších zkušeností v práci se zvukem, posluchači mají prokázat technické, tvůrčí a organizační schopnosti.

Forma studia:

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky:

Absolvování Úvodu do oboru zvuková tvorba, Praktika zvukové techniky, Souboru oborových cvičení 1+2

Obsah kurzu:

Soubor praktických cvičení, která mají komplikovanější stavbu. Posluchači již využívají získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti.

Doporučená nebo povinná literatura:
Hodnoticí metody a kritéria:

Komisionelní hodnocení předložených cvičení a povinných písemných explikací.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2018