Střihová skladba zvuku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SZ ZK 2 16 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 38 až 48 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení si principů a postupů při práci se zvukovou stopou.

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, vypracování praktického cvičení

Předpoklady a další požadavky

Uvědomění si důležité funkce zvuku ve střihové skladbě.

Obsah kurzu

Seznámení s principy a postupy při tvorbě zvukové stopy.

Doporučená nebo povinná literatura

D.L. Yewdall : Practical Art of Motion Picture Sound

Sarah Kozloff : Invisible Storytellers

Rick Altman : Sound Theory, Sound Practice

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

prezentace

vypracování cvičení

absolvování závěrečné zkoušky

70% účast

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů