English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Střihová skladba zvuku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SZ ZK 2 16/S česky zimní i letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Osvojení si principů a postupů při práci se zvukovou stopou.

Forma studia:

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, vypracování praktického cvičení

Předpoklady a další požadavky:

Uvědomění si důležité funkce zvuku ve střihové skladbě.

Obsah kurzu:

Seznámení s principy a postupy při tvorbě zvukové stopy.

Doporučená nebo povinná literatura:

D.L. Yewdall : Practical Art of Motion Picture Sound

Sarah Kozloff : Invisible Storytellers

Rick Altman : Sound Theory, Sound Practice

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích

prezentace

vypracování cvičení

absolvování závěrečné zkoušky

70% účast

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2017