Střih zvuku a filmové hudby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SZFH Z 1 14 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

A,B) Cílem semináře je příprava pro oborová a společná cvičení a zvládnutí základních postupů digitálního střihu, úpravy a mixáže zvuku v systému ProTools.

C) Cílem předmětu je připravit studenty k vlastní editační práci s hudební nahrávkou na základě pochopení hudební logiky a akustických zákonitostí.

Forma studia

A) Předávání praktických zkušeností pedagoga, dialog, vlastní kreativní činnost.

Individuální úkoly zaměřené na nácvik střihu a úpravy dialogů a ruchů k mixáži v systému ProTools.

B) dtto + Složitější úpravy zvukového materiálu.

C) Odborné cvičení se společným řešením připravených praktických úkolů.

Předpoklady a další požadavky

A,B) Všeobecná zkušenost s prací na počítači.

Znalost Apple OS X Znalost práce s programem ProTools 8.xx

Student musí mít absolvovaný předmět „Postupy a technologie filmového zvuku 1“

C) Přirozená hudebnost, analytické sluchové schopnosti a estetické cítění.

Obsah kurzu

A (Počítačová úprava zvuku k mixáži 1)

Posluchači rozvíjí své pracovní návyky při digitálním zpracování zvuku. Úkolem je příprava pro oborová a společná cvičení a zvládnutí základních postupů střihu a úpravy zvuku. Náplní semináře jsou individuální úkoly zaměřené na nácvik střihu a úpravy zvuku k mixáži v systému ProTools.

B (Počítačová úprava zvuku k mixáži 2)

Výuka směřuje k dalšímu rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností posluchačů při práci v prostředí ProTools.

  1. Složitější úpravy zvukového materiálu: Dialogy Ruchy Hudba
  2. Příprava automatizace mixu
  3. Automatizace mixu

C (Střih hudby)

Studenti se na základě praktických úkolů seznámují s konkrétními možnostmi střihových úprav hudební nahrávky, zejména pro účely práce s archivní hudbou, aby získali v tomto směru vlastní zkušenosti. Výklad směřuje k pochopení logiky hudební formy a akusticko psychologických zákonitostí - předpokladu kultivované střihové práce s hudebním materiálem.

Doporučená nebo povinná literatura

A)

Bláha, I. (2004): Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha. (ISBN 80-7331-010-4)

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

http://www.filmsound.org/

Hůrka, M. - Estetika zvuku ve filmu ( ČsFÚ 1965)

Kuna, M. - Zvuk a hudba ve filmu ( Panton 1968)

Owsinski, B. (1999): The Mixing Engineer's Handbook. Mix Books, Vallejo. (ISBN 0-87288-723-5)

Owsinski, B. (2000): The Mastering Engineer?s Handbook. Mix Books, Vallejo. (ISBN 0-87288-741-3)

Stadtrucker, I. - Zvukové majstrovstvo ve F a TV (SPN 1977)

Vrzal, M. (2007): Střih záznamu hudby. AMU, Praha. (ISBN 978-80-7331- 114-8)

Zenkl, L. - ABC hudební nauky ( Supraphon)

B)

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, FAMU 2006 - kapitoly: Zpracování zvukového záznamu, Zvukové přechody, Míchací plán.

Speciální zvukové materiály sloužící k praktické demonstraci metod střihových úprav hudby a ke cvičným střihovým úkolům.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet a kredity jsou uděleny za: odevzdání a prezentaci požadovaných prací a to:

A)

a/ finální editace dialogů dílu M+Š

b/ finální editace postsynchronních ruchů Testu Foley

c/ finální úprava urovní hlasitosti postsynchronních ruchů Testu Foley absolvování závěrečného pohovoru

B)

a/ finální editace kontaktních dialogů

b/ finální editace postsynchronních dialogů

c/ finální úprava urovní hlasitosti ruchů absolvování závěrečného pohovoru

C)

Akreditace je podmíněna aktivní praktickou prací v semináři (70%) a teoretickým zvládnutím problematiky (30%).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů