Střih zvuku a filmové hudby

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SZFH Z 1 14S česky letní

Garant předmětu

Martin STÝBLO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STÝBLO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

A,B) Cílem semináře je příprava pro oborová a společná cvičení a zvládnutí základních postupů digitálního střihu, úpravy a mixáže zvuku v systému ProTools.

C) Cílem předmětu je připravit studenty k vlastní editační práci s hudební nahrávkou na základě pochopení hudební logiky a akustických zákonitostí.

Forma studia

A) Předávání praktických zkušeností pedagoga, dialog, vlastní kreativní činnost.

Individuální úkoly zaměřené na nácvik střihu a úpravy dialogů a ruchů k mixáži v systému ProTools.

B) dtto + Složitější úpravy zvukového materiálu.

C) Odborné cvičení se společným řešením připravených praktických úkolů.

Předpoklady a další požadavky

A,B) Všeobecná zkušenost s prací na počítači.

Znalost Apple OS X Znalost práce s programem ProTools 8.xx

Student musí mít absolvovaný předmět „Postupy a technologie filmového zvuku 1“

C) Přirozená hudebnost, analytické sluchové schopnosti a estetické cítění.

Obsah kurzu

A (Počítačová úprava zvuku k mixáži 1)

Posluchači rozvíjí své pracovní návyky při digitálním zpracování zvuku. Úkolem je příprava pro oborová a společná cvičení a zvládnutí základních postupů střihu a úpravy zvuku. Náplní semináře jsou individuální úkoly zaměřené na nácvik střihu a úpravy zvuku k mixáži v systému ProTools.

B (Počítačová úprava zvuku k mixáži 2)

Výuka směřuje k dalšímu rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností posluchačů při práci v prostředí ProTools.

  1. Složitější úpravy zvukového materiálu: Dialogy Ruchy Hudba
  2. Příprava automatizace mixu
  3. Automatizace mixu

C (Střih hudby)

Studenti se na základě praktických úkolů seznámují s konkrétními možnostmi střihových úprav hudební nahrávky, zejména pro účely práce s archivní hudbou, aby získali v tomto směru vlastní zkušenosti. Výklad směřuje k pochopení logiky hudební formy a akusticko psychologických zákonitostí - předpokladu kultivované střihové práce s hudebním materiálem.

Doporučená nebo povinná literatura

A)

Bláha, I. (2004): Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha. (ISBN 80-7331-010-4)

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

http://www.filmsound.org/

Hůrka, M. - Estetika zvuku ve filmu ( ČsFÚ 1965)

Kuna, M. - Zvuk a hudba ve filmu ( Panton 1968)

Owsinski, B. (1999): The Mixing Engineer's Handbook. Mix Books, Vallejo. (ISBN 0-87288-723-5)

Owsinski, B. (2000): The Mastering Engineer?s Handbook. Mix Books, Vallejo. (ISBN 0-87288-741-3)

Stadtrucker, I. - Zvukové majstrovstvo ve F a TV (SPN 1977)

Vrzal, M. (2007): Střih záznamu hudby. AMU, Praha. (ISBN 978-80-7331- 114-8)

Zenkl, L. - ABC hudební nauky ( Supraphon)

B)

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, FAMU 2006 - kapitoly: Zpracování zvukového záznamu, Zvukové přechody, Míchací plán.

Speciální zvukové materiály sloužící k praktické demonstraci metod střihových úprav hudby a ke cvičným střihovým úkolům.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet a kredity jsou uděleny za: odevzdání a prezentaci požadovaných prací a to:

A)

a/ finální editace dialogů dílu M+Š

b/ finální editace postsynchronních ruchů Testu Foley

c/ finální úprava urovní hlasitosti postsynchronních ruchů Testu Foley absolvování závěrečného pohovoru

B)

a/ finální editace kontaktních dialogů

b/ finální editace postsynchronních dialogů

c/ finální úprava urovní hlasitosti ruchů absolvování závěrečného pohovoru

C)

Akreditace je podmíněna aktivní praktickou prací v semináři (70%) a teoretickým zvládnutím problematiky (30%).

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 318
Seminárka KZT

(Lažanský palác)
STÝBLO M.
14:00–15:35
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:35 Martin STÝBLO Seminárka KZT
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů