Základy mixáže AV díla

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZMA zápočet 1 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Základní příprava na práci se zvukem při společných AV cvičeních.

Forma studia

Praktické cvičení, konané pod přímým dohledem vyučujícího.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předchozích mixážních cvičení

Obsah kurzu

Posluchači se učí přemýšlet o vztazích mezi obrazem a zvukem, o proporcích a poměrech jednotlivých zvukových pásem, o zvukových přechodech, o estetických hodnotách jednotlivých zvukových kategorií. Všechny poznatky si ověřují při vlastním míchání. Zároveň si osvojují technologii a získávají základy praktických dovedností při míchání v reálném čase.

  1. seznámení s technologickým řetězcem studia
  2. opakování teorie a seznámení s míchacím plánem
  3. mix

a) projekce připravených zvukových pásů + diskuse

b) vormix dialogů a diskuse

c) vormix ruchů a diskuse

d) závěrečný mix - vormix dialogů + vormix ruchů + postsynchron ruchů + hudba

e) kontrolní projekce mixu a diskuse

f) opravy mixu

Během semestru se posluchači při míchání postupně několikrát vystřídají a obmění se i míchaný materiál.

Doporučená nebo povinná literatura

Zadané pracovní zvukové materiály

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena za aktivitu při pedagogem vedené praktické práci.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů