Zvuková tvorba v dokumentárním filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZTDO Z 1 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je předat studentům koncentrovaný souhrn praktických zkušeností s koncepcí a realizací zvukové složky dokumentárního filmu.

Forma studia

Přednáška s ukázkami

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z oblasti zvukové dramaturgie a zvukové tvorby. Předpokladem je absolutorium předmětů Zvuková a hudební dramaturgie AV díla a Seminář zvukové tvorby 1+2.

Obsah kurzu

Předmět představuje pohled na zvukovou tvorbu z hlediska specifik žánru dokumentárního filmu. Přednášky jsou spojené s videoukázkami a volně přecházejí v seminární diskusi nad úskalími a možnostmi zvukové složky v dokumentárním filmu. Cílem je přinést studentům koncentrovaný souhrn poučení i praktických rad, jak postupovat při snímání zvuku, jeho zpracování a při koncipování zvukové dramaturgie tohoto filmového žánru.

Doporučená nebo povinná literatura

Jako studijní materiály slouží vybraná dokumentární filmová a televizní díla.

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace se uděluje za aktivní účast při výuce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů