Zvuková tvorba v hraném filmu a televizi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZTH zkouška 1 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět má za úkol prohloubit znalosti zvukové tvorby se zaměřením na hraný film a TV. Výklad je zaměřen na tvorbu zvuku celovečerních hraných filmů, které jsou jedním z nejkomplikovanějších tvůrčích úkolů zvukových mistrů - sound designérů. Výklad je doplňován AV ukázkami.

Výklad je v druhé části zaměřen na tvorbu zvuku v TV.

 1. Téma : Úvod a základní poznatky o zvukové tvorbě.
 2. Téma : Příjem a záznam kontaktního zvuku při tvorbě hraného filmu.
 3. Téma : Dialogový postsynchron v hraném filmu.
 4. Téma : Dialogový a hudební playback v hraném filmu.
 5. Téma : Nahrávání filmové hudby a použití archivní hudby v hraném filmu.
 6. Téma : Ruchy v hraném filmu.
 7. Téma : Střih zvuku a příprava míchacích stop.
 8. Téma : Mixáž celovečerního hraného video filmu pro DVD a TV.
 9. Příprava a zvukové ztvárnění televizních pořadů
 10. Technické rozdíly natáčení filmu a televizního pořadu
 11. Příprava a výběr zvukové techniky při natáčení televizních pořadů

12.Dynamické a frekvenční rozsahy zvuku v televizní praxi

13.Zpožďovací procesory

14.Přenos zvukového signálu na dálku, dorozumívací zařízení, tlumočník

15.Vlastnosti mistra zvuku při ŽIVÉM VYSÍLÁNÍ

Výsledky učení

Cílem předmětu je prohloubení znalostí zvukové tvorby se zaměřením na hraný film a TV.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování oborových předmětů KZT prvního ročníku. Aktivní přístup k výuce, pravidelná docházka.

Literatura

Bláha, I. (2004): Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha. (ISBN 80-7331-010-4)

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

Dolby Laboratories Inc. - Firemní literature (web:www.dolby.com)

Hůrka, M. - Estetika zvuku ve filmu ( ČsFÚ 1965)

Janoušek, I. - ABC akustiky pro hudební praxi (Supraphon)

Kolektiv - Film a filmová technika (SNTL 1974)

Kolmer, F. - Prostorová akustika SNTL 1984

Kuna, M. - Zvuk a hudba ve filmu ( Panton 1968)

Stadtrucker, I. - Zvukové majstrovstvo ve F a TV (SPN 1977)

Zenkl, L. - ABC hudební nauky ( Supraphon)

http://www.dolby.com/consumer/index.html

http://www.dolby.com/professional/index.html

http://www.filmsound.org/

http://frank.mtsu.edu/~smpte/links.html

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a kredity jsou uděleny za: účast 80% z celkového počtu hodin a odevzdání požadovaných prací a to:

a/ Rozbor zvukové složky zadaného současného CZ hraného filmu 4 - 8 str.

absolvování závěrečného pohovoru

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů