Plošková etuda

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309PE Z 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Tvorba krátké ploškové etudy přiblíží studentům tvůrčí a realizační proces ploškového nebo reliéfního animovaného filmu.

Forma studia

Praktická tvorba ploškové nebo reliéfní etudy, průběžné konzultace a diskuze.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cvičení je věnováno tvorbě ploškové a reliéfní animované etudy.

Doporučená nebo povinná literatura

Jurij Norštejn – Sníh na trávě, kniha 1, 2

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě odevzdané ploškové etudy s kopiemi přípravných prací (námět, storyboard, výtvarné a technické návrhy)

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů