Produkce a distribuce her 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312PDH2 Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je předat studentům znalosti týkající se postprodukce, publikování, marketingu a distribuce her. Tyto znalosti pak přetaví v dovednosti při aplikaci na vlastní projekty. Studenti v rámci předmětu připraví plán publikování, marketingovou strategie a distribuční plán pro svůj projekt.

Forma studia

Přednášky a semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

I. Publikování herních titulů

Prvních pět přednášek o tom, co by měli studenti vědět, než vydají své první herní dílo.

  1. Testování, portování, lokalizace
  2. Obchodní a monetizační modely
  3. Publicita, PR, marketing
  4. Komunita
  5. Publikování

II. Distribuce herních titulů

Pět přednášek o hlavních trzích herního průmyslu, životním cyklu a archivování her.

  1. Mobilní platformy
  2. Osobní počítače
  3. Herní konzole
  4. Specifické trhy - VR, AR, MMO...
  5. Životní cyklus a archivace

IV. Konzultace projektů

Dvě přednášky budou věnovány konzultacím a prezentacím vlastních studentských projektů.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

●COHEN, D. S., Sergio A. BUSTAMANTE a Tae Joon PARK. Producing games: from business and budgets to creativity and design. Amsterdam ; Boston: Focal Press, 2010. ISBN 978-0-240-81070-6.

●HIGHT, John a Jeannie NOVAK. Game development essentials: game project management. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning, 2008. ISBN 978-1-4180-1541-1.

●HILL-WHITTALL, Richard. The indie game developer handbook. Burlington, MA: Focal Press, 2015. ISBN 978-1-138-82842-1.

●IRISH, Dan. The game producer’s handbook. Boston, MA: Thomson Course Technology, 2005. ISBN 978-1-59200-617-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení atestace je odevzdání seminární práce o rozsahu 4 normostrany (plán publikování, marketingová strategie, distribuční plán) a aktivní účast na diskusích v hodinách.

Poznámka

Výuka 2h/týd

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů