Cvičení z audiovizuální techniky 5

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373CAT5 Z 1 česky letní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eric ROSENZVEIG
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem je posílit a ocenit angažovanost studentů ve svém bezprostředním školním okolí.

Forma studia:

Práce studenta na daném úkolu

Předpoklady a další požadavky:

žádné

Obsah kurzu:

V rámci volitelného předmětu studenti mohou asistovat při výuce či tvorbě konkrétních praktických cvičeních jiných studentů. Jde o vzájemné sdílení znalostí a dovedností, které mají vést k posílení komunitního charakteru tvorby na akademické půdě. Vlastní náplň závisí na typu projektu či výuky.

Doporučená nebo povinná literatura:

není

Hodnoticí metody a kritéria:

písemná zpráva z akce/dané činnosti

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: