Cvičení z audiovizuální techniky 5

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373CAT5 Z 1 25CS česky letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je posílit a ocenit angažovanost studentů ve svém bezprostředním školním okolí.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

V rámci volitelného předmětu studenti mohou asistovat při výuce či tvorbě konkrétních praktických cvičeních jiných studentů. Jde o vzájemné sdílení znalostí a dovedností, které mají vést k posílení komunitního charakteru tvorby na akademické půdě. Vlastní náplň závisí na typu projektu či výuky.

Doporučená nebo povinná literatura

Vychází z povahy zvoleného předmětu činnosti

Hodnoticí metody a kritéria

Student k hodnocení vypracuje písemnou zprávu z dané akce/činnosti v rozsahu min. A4

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů