Teorie a praxe klasického šermu 18. - 19. století

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703MTPKS Z 1 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz seznámí posluchače s teoretickými a praktickými aspekty klasického šermu francouzským fleretem a kordíkem v 18. - 19. století

Získané znalosti a dovednosti jsou aplikovatelné v divadelní a filmové praxi.

Forma studia

Výuka bude vedena praktickou formou ve výcvikovém středisku v Poněšicích 19. a 20. března 2022.

Sobota 19. března 2022

10:00 - 13:00 francouzský fleret

14:00 - 17:00 francouzský kordík

Neděle 20. března 2022

10:00 - 13:00 francouzský fleret / francouzský kordík

Lekce šermu jsou vedeny v češtině i angličtině.

Předpoklady a další požadavky

Pro zapsání tohoto předmětu nejsou nutné žádné znalostní požadavky.

Výstroj: sportovní oblečení/obuv a ochranné rukavice (povinné), šermířská maska nebo ochranné brýle na airsoft/paintball (nepovinné).

Během kurzu je nutné dbát na BEZPEČNOST a KÁZEŇ a striktně DODRŽOVAT INSTRUKCE dané instruktorem.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je historie a teorie klasického šermu francouzským fleretem a francouzským kordíkem v 18. a 19. století.

Praktická část kurzu začíná základními postoji a kroky, dále pokračuje přes základní polohy zbraní a kryty, až po akce útočné, odvety a nepravidelné akce.

Studenti si v průběhu výcviku osvojí body, obnovy útoku, záludy, vazby a jejich změny, úhozy na čepel, smyky a vmyky, úhyby a výhyby, které následně rozvinou ve smluvených cvičeních

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Šerm francouzským fleretem:

Josef Ott: Das System der Fechtkunst à la contrepointe auf den Stoss, Olomouc 1852

Dr. Miroslav Tyrš: Tělocvik ve vojště, Šermování končířem, Praha 1868

Dr. Miroslav Tyrš: Základové tělocviku, Šermování bodmo, Praha 1873

Ministére de la Guerre: Manuel D´Escrime, Paris 1877

Camille Prevost: Théorie Pratique de l´Escrime, Paris 1886

Robert Tvarůžek: Šerm končířem, Brno, 1926, 1933

Dr. Jan Černohorský: Šerm fleuretem a kordem, Praha 1947

Leonid Křížek: Historie evropských duelů a šermu III – Od duelového ke sportovnímu kolbišti, Praha 2015

Čestmír Čivrný: Šerm fleretem, Praha 2018

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na kurzu. Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Webová stránka předmětu

Webové
stránky
v
češtině:
http://www.ars-dimicatoria.cz/
Web
pages
in
English:
http://www.ars-dimicatoria.cz/en/home-2/

Poznámka

Kurz proběhne ve výcvikovém středisku v Poněšicích.

Výuku povede MgA. Michael Kňažko, Prévôt d’armes.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů