Teorie a praxe vojenského šermu v 19. století

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703MTPVS Z 1 12S česky

Garant předmětu

Michael KŇAŽKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael KŇAŽKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz seznámí posluchače s teoretickými a praktickými aspekty šermu francouzským fleretem a italskou šavlí vyučovanému na vojenských akademiích na konci 19. století.

Získané znalosti a dovednosti jsou aplikovatelné v divadelní a filmové praxi.

Forma studia

Výuka bude vedena praktickou formou ve výcvikovém středisku v Poněšicích 30. a 31. října 2020.

Sobota 30. října 2021

10:00 - 13:00 francouzský fleret

14:00 - 17:00 italská šavle

Neděle 31. října 2021

10:00 - 13:00 francouzský fleret / italská šavle

Lekce šermu jsou vedeny v češtině i angličtině.

Předpoklady a další požadavky

Pro zapsání tohoto předmětu nejsou nutné žádné znalostní požadavky.

Výstroj: sportovní oblečení/obuv a ochranné rukavice (povinné), šermířská maska nebo ochranné brýle na airsoft/paintball (povinné).

Během kurzu je nutné dbát na BEZPEČNOST a KÁZEŇ a striktně DODRŽOVAT INSTRUKCE dané instruktorem.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je historie a teorie klasického šermu francouzským fleretem a italskou šavlí a jeho praxe ve vojenských akademiích na sklonku 19. století.

Praktická část kurzu začíná základními postoji a kroky, dále pokračuje přes základní polohy zbraní a kryty, až po akce útočné, odvety a nepravidelné akce.

Studenti si v průběhu výcviku osvojí body, obnovy útoku, záludy, vazby a jejich změny, úhozy na čepel, smyky a vmyky, úhyby a výhyby, které následně rozvinou ve smluvených cvičeních

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Šerm francouzským fleretem:

Josef Ott: Das System der Fechtkunst à la contrepointe auf den Stoss, Olomouc 1852

Dr. Miroslav Tyrš: Tělocvik ve vojště, Šermování končířem, Praha 1868

Dr. Miroslav Tyrš: Základové tělocviku, Šermování bodmo, Praha 1873

Ministére de la Guerre: Manuel D´Escrime, Paris 1877

Camille Prevost: Théorie Pratique de l´Escrime, Paris 1886

Robert Tvarůžek: Šerm končířem, Brno, 1926, 1933

Dr. Jan Černohorský: Šerm fleuretem a kordem, Praha 1947

Leonid Křížek: Historie evropských duelů a šermu III – Od duelového ke sportovnímu kolbišti, Praha 2015

Čestmír Čivrný: Šerm fleretem, Praha 2018

Šerm italskou šavlí:

Giuseppe Radaelli/Settimo del Frate: La Scherma la Sciabola e di Spada, Milano 1872

Masaniello Parise: Trattato Teorico Pratico della Scherma di Spada e Sciabola, Roma 1884

Ferdinando Massielo: La Scherma Italiana di Spada e di Sciabola, Firenze 1887

Luigi Barbasetti: Das Säbelfechten, Wien 1899

Robert Tvarůžek: Šerm šavlí, Brno, 1910

Leonid Křížek: Historie evropských duelů a šermu III – Od duelového ke sportovnímu kolbišti, Praha 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na kurzu. Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Webová stránka předmětu

Webové
stránky
v
češtině:
http://www.ars-dimicatoria.cz/
Web
pages
in
English:
http://www.ars-dimicatoria.cz/en/home-2/

Poznámka

Kurz proběhne ve výcvikovém středisku v Poněšicích.

Výuku povede MgA. Michael Kňažko, Prévôt d’armes.

https://www.ars-dimicatoria.cz/instruktor-sermu-michael-knazko/

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
28.10.2021 10:00–23:56 Michael KŇAŽKO Poněšice
Poněšice
paralelka 1
29.10.2021 00:01–23:59 Michael KŇAŽKO Poněšice
Poněšice
paralelka 1
30.10.2021 00:01–23:59 Michael KŇAŽKO Poněšice
Poněšice
paralelka 1
31.10.2021 00:01–16:00 Michael KŇAŽKO Poněšice
Poněšice
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů