Doktorský seminář Jak na … Umělecký výzkum a jeho metody

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MDSUV zápočet 1 česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Seznámit studenty s definicí uměleckého výzkumu

2.Seznámit studentky s příklady metodologií uměleckého výzkumu.

3.Diskuze a feedback na specifickou problematiku individuálních projektu

Forma studia

Lektorská prezentace, práce ve skupinkách, řízený dialog a diskuse.

Seminář se bude skládat ze dvou částí. V první bude lektorka prezentovat vlastní umělecký výzkum, který bude sloužit jako krátký příklad jednoho z možných přístupů. Zaměří se na výzkumné otázky i na postupy při vyvíjení metodologie.

Druhá část se zaměří na projekty a návrhy studentů. Pracovat se bude ve skupinkách, kde budou mít participanti příležitost provést krátká cvičení, zaměřená právě na pomoc s ujasněním kritického rámce, výzkumných otázek, klíčových slov, konceptů a metodologie. Dojde i na otázky kreativního procesu a důslednosti a systematického postupu versus nepředvídatelnosti.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Co vlastně znamená umělecký výzkum a jak k němu přistupovat? Seminář načrtne možné odpovědi na obě otázky a nabídne úvod do metodologie uměleckého výzkumu. Umělecký výzkum se stále vyvíjí a jako oblast tak není zcela přesně definovaný. Nabízí proto možnost vlastního vyjádření a vlastní metody, které nemusí byt „pouze“ zapůjčené z jiných disciplín. Nicméně, taková “volnost” představuje i jistá rizika, která pramení z přílišné otevřenosti a někdy příliš volné interpretace, co přesně umělecký výzkum je a jak k němu metodologicky přistupovat.

Přednášející: Dr. Tereza Stehlíková

Email: tereza.stehlikova@vskk.cz

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři. Studenti si připraví na seminář krátký text o 1-2 vlastních projektech, na kterých pracuji, či plánují pracovat. Stačí krátký odstavec v rozsahu 200 slov pro každý projekt. Své projekty studenti na semináři představí.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na akademický rok 2022/23:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
21.10.2022 10:00–13:00 Jindřiška BLÁHOVÁ Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů