Výzkumné a publikační metody: Akademické psaní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940MVPM3 Z 1 12S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po dokončení kurzu bude absolvent/ka znát

Absolvent/ka

Forma studia

Přednáška a seminář.

Předpoklady a další požadavky

Kurz a jeho jednotlivé moduly jsou určeny studentům doktorského studia AMU.

Obsah kurzu

termíny kurzu: 10. 12. 2021, 14. 1. 2022 a 28. 1. 2022

jméno vyučujícího: Michaela Fišerová

Seminář 1

  1. vybraného teoretického kontextu
  2. formulace výzkumného problému
  3. originality vlastní hypotézy
  4. navrženého rozvrhu a metody výzkumu
  5. předpokládaného přínosu zkoumání

Součástí semináře bude také modelové procvičení si obhajoby disertační práce.

Seminář 2

Seminář 3

praktická část: praktická aplikace kritického myšlení na vybraném odborném textu; kritická oponentura odborného akademického textu

Doporučená nebo povinná literatura

EVANS, D., GRUBA, P., ZOBEL, J. (2014): How to Write a Better Thesis. London: Springer.

DUNLEAVY, P. (2003): Authoring a PhD. New York: Palgrave Macmillan.

HENNING, E., GRAVETT, S., VAN RENSBURG, W.: (2005): Finding Your Way in Academic Writing. Pretoria: Van Schaik.

VYDRA, A. (2010): Akademické písanie. Ako vzniká filozofický text. Trnava: FF TU.

TURABIAN, K. (2013): Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Chicago Guides to Writing, Editing, and Dissertations. Chicago: The Chicago University Press.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem hodnocení je aktivní účast na semináři, samostudium zadané kontextové literatury a příprava materiálů pro praktické části jednotlivých seminářů. Kurz Akademické psaní je rozdělen do třech seminářů; pro získání kreditu (1 ECTS) za celý blok je nutné splnění povinností ve všech jeho částech.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů