Povinně volitelné PVB - Theory and Practice

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
311CRW1 Creative Writing 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
311CRW2 Creative Writing 2 anglicky Po
11:30–13:05
Učebna 3 (FAMU)
Z 2 2T letní
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky Z 1 30S zimní
311CTP2 Cultural Topography of Prague 2 anglicky
09:30–13:00
Z 1 35S letní
202EDN1 Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 anglicky Z 2 2T zimní
311FTU Filming the Unfilmable
 
anglicky Z 3 2T letní Předmět není vypsán
311PIN Photographic Imaging
 
anglicky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
311PHN Photonarration anglicky Z 1 10S zimní i letní
311PARA Prague Paranoia anglicky Z 1 zimní
311SFP1 Short Film Practical Analysis: Directing 1 anglicky ZK 3 2T zimní
311SFP2 Short Film Practical Analysis: Directing 2 anglicky St
18:10–19:45
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T letní
305SRU Showrunners anglicky, česky ZK 2 2T zimní
311TSPR Technical Sound Production anglicky Čt
09:50–11:25
Z 1 12S zimní i letní
311TOSO Touch the Sound anglicky Út
18:10–21:25
Učebna 5 (FAMU)
Z 3 2T letní
311VT Visual Theory anglicky Čt
12:20–13:55
Projekce FAMU
ZK 3 2T letní