doc. PhDr. Ladislav ŠERÝ

Email:
ladislav.sery@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • Godovič Marek – Dance video film - jazyk ve filmech fyzických divadel
  • MgA. Kohoutová Rozálie – Dokudramatické aspekty seriálové tvorby Československé televize v období sedmdesátých a osmdesátých let
  • BcA. Krutský Dominik – Obraz svět(l)a ve virtuálním nekonečnu
  • Voříšek Vladimír – Loď, prosím, "Hromoklín"
  • MgA. Doležálková Klára – Dostupnost cestování a jeho vliv na audiovizuální umění
  • BcA. Pustina Petr – Po stopách reálného
  • MgA. Jelínek Martin – Million dollar baby a Americký sniper