Mgr. Jan ČENĚK

Email:
jan.cenek@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
 • MgA. Müller Richard – Zvuková dramaturgie v hraném filmu s autentickými výrazovými prostředky
 • MgA. Patríková Michaela – Subjektivizace zvukového vjemu ve filmu
 • MgA. Klusák Martin – Subtle Control
 • MgA. Klusák Martin – Zvuk v celovečerním filmu beze slov
 • BcA. Klouzová Sandra – Pojetí zvukové dramaturgie tanečních filmů Carlose Saury
 • BcA. Hovorková Barbora – Světle modrá
 • BcA. Hovorková Barbora – Poválečné dějiny Československa
 • BcA. Klouzová Sandra – Karolíniny prázdniny
 • BcA. Gráf Jiří – Slovíčka
 • MgA. Klouzová Sandra – Allen, Malick, Coenové a voice-over v jejich filmovém vyprávění
 • BcA. Zavadil Vojtěch – Hranice zvuku a obrazu