Seminář varhan 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104SVA7 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav TŮMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav TŮMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Povinné vystoupení studentů na semináři, slovní hodnocení jejich výkonů, vypracování písemné teoretické práce na dané téma.

Forma studia

Kontaktní výuka s praktickou hudební prezentací studenta.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Poslech důležitých nahrávek varhanní hudby všech stylových období, přehrávky jednotlivých studentů před veřejným vystoupením s diskusí za účasti celého varhanního oddělení.

Doporučená nebo povinná literatura

Varhanní literatura od raného baroka po současnost.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na seminářích.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů