Hra na kontrabas 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KONT1 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří HUDEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HUDEC, Radomír ŽALUD

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na kontrabas 1 je klíčovým studijním předmětem specializace Kontrabas v rámci studijního programu Strunné nástroje. Má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče v orchestru. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu v prvním semestru je uvědomění si rozdílu studijního pohledu na práci vysokoškolskou, v detailech i výsledcích sice logicky navazujících na předchozí práci středoškolskou, přesto hlouběji profesionální a opravit nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází).

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta, v prvním semestru s cílem nácviku klasicistní problematiky.

Etudy:

SIMANDL, František. Gradus ad parnassum

FLESCH, Carl. Das Skalenesystem

ČERNÝ, František. Technické studie

Díla pro sólový kontrabas:

FRYBA, Hans. Svita ve starém slohu 1. – 3.

RABBATH, François. Skladby pro kontrabas sólo

GAJDOŠ, Miloslav. Capricciosa, Invokace

Sonáty s klavírem: H. Eccles, B. Marcello, G. F. Händel

Skladby s klavírem:

SIMANDL, František. Cavatine, Ala Siciliana, Nokturno, Fantasie, Divertimento

ČERNÝ, František. Suite, Dumka, Reverie, Chant d’amour, Mazurka, Danse caprice

KUSEVICKIJ, Sergej. 4 kusy

Koncerty: V. Pichl., K. Kohout, G. A. Capuzzi, F. A. Hoffmeister

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, absolvování zápočtové zkoušky za ZS před pedagogy katedry. Stupnice – 2 durové a 2 mollové (NE stejnojmenné), 2 etudy.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů