Hra na kytaru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KYTA2 zkouška 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Hra na kytaru je klíčovým studijním předmětem specializace Kytara v rámci studijního programu Strunné nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu ve druhém semestru je pokračování v nápravě dílčích technických nedostatků (pokud student ještě nějaké má) a neustálé zdokonalování individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Stupnice: Dur, moll 2-3 oktávy, stupnice v terciích, sextách, oktávách a decimách, obraty kvintakordů, kadence ve třech polohách

Etudy:

SOR, Fernando. op. 35 (17 – 24)

GIULIANI, Mauro. op. 100

BROUWER, Leo. Estudios Sencillos 1 – 10

KÄPPEL, Hubert. 44 etud

ZELENKA, Milan a Jana OBROVSKÁ. Nové etudy

Přednesové skladby:

skladba z období renesance – J. Dowland, L. de Narvaez, A. Mudarra, F. C. da Milano, barokní suita nebo sonáta – např. J. S. Bach, S. L. Weiss, J. A. Losy, R. de Visee, výběr z cyklů: L. Legnani: Capriccia, J. K. Mertz: Bardenklänge, skladba z 20. nebo 21. století

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, přehrávka předem zadaných skladeb, výběr ze dvou stupnic – 2-3 oktávy, stupnice v terciích, sextách, oktávách a decimách, obraty kvintakordů, kadence ve třech polohách, 2 etudy, z toho jedna musí být od H. Villy-Lobose, jedna část z barokní suity nebo sonáty, jedna skladba z 20. nebo 21. století. Hra zpaměti je u přednesových skladeb podmínkou.

Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů