Hra na kytaru 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KYTA6 Z 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na kytaru je klíčovým studijním předmětem specializace kytara v rámci studijního programu Strunné nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů. Cílem předmětu v šestém semestru je příprava na bakalářský koncert.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Etudy:

GIULIANI, Mauro, op. 48

A. Barrios, D. Bogdanovič, F. Tarrega, E. Pujol

Přednesové skladby:

barokní suita, sonáta, partita nebo fantazie: J. S. Bach, S. L. Weiss, G. P. Telemann, jedna cyklická skladba – sonáta, variace, skladba z 20. nebo 21. století, kytarový koncert

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, bakalářský koncert. Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů