Didaktika / Vyučovatelská praxe nízkých smyčců 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105VPNS1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Didaktika / Vyučovatelská praxe nízkých smyčců 1 je seznámení studenta s principy individuálního přístupu, motivačními prvky a různými metodami k dosažení cíle používaných v procesu výuky hry na violoncello a kontrabas. Předmět, kromě teoretických znalostí a vhodných metodických postupů, seznamuje studenta s violoncellovou/kontrabasovou metodickou a přednesovou literaturou, učí jej propojovat v praxi znalosti z metodiky, pedagogiky, psychologie, dějin a literatury nástroje a prohlubuje psychologické znalosti a zkušenosti nezbytné jako základ pro vlastní pedagogickou práci.

Vyučovatelská praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy nebo na jiné škole. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

Praktické využití nabytých teoretických znalostí v oboru pedagogiky a metodiky hry na violoncello / kontrabas.

Vyhodnocování a ověřování správnosti konkrétního metodického postupu a jeho využití ve vyučovacím procesu.

Specifika výuky hry na violoncello / kontrabas.

Faktory ovlivňující vývoj žáka.

Vyučovací postupy a cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNÝ, František. Moderní škola pro kontrabas. Sešit VI-VIII. V Lipsku: Bosworth, [mezi 1906 a 1950].

DAVIDOV, Karl Jul'jevič, BERKA, František, ed. Škola pro violoncello. Praha: Supraphon, 1983.

HERTL, František. Škola hry na kontrabas. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1962.

ŠKAMPA, Mirko a Jan DOSTAL. Škola hry na violoncello pro děti. Praha: Supraphon, 1990.

Doporučená literatura:

ALEXANIAN, Diran. Theoretical and practical treatise of the Violoncello Preface by Pablo Casals. Paris: Editions Salabert, 1922.

BAZELAIRE, Paul. La technique du violoncelle. Paris: A. Leduc et cie, c1928-.

BOTTESINI, Giovanni. Method for double bass, London: Yorke Edition, 1982.

MARCINKOWSKA, Barbara. Une recontre avec Andre Navarra et sa méthode d´enseignement du violoncelle. Armiane, Versailles, 1996, ISBN 978-2910671068

NOVOSEL, Josip. Contrabass method. Zagreb: 1984.

PETRACCHI, Franco. Simplified higher technique. York Edition, 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce, diskuse ověřující základní znalosti studenta v oblasti didaktických zásad a metodických postupů používaných při výuce hry na violoncello / kontrabas. Student prezentuje vlastní názor na řešení jednotlivých problémů v procesu výuky a osvojuje si základní didaktické zásady a dovednosti.

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží e-mailem od vyučujícího.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů