Hra na anglický roh 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106AR4 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na anglický roh potřebuje. Studenti získají komplexní pohled na problematiku anglického rohu. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění anglického rohu. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Nejslabší se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s anglickým rohem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu s klavírem či orchestrem. Studují se skladby sólové, ale hlavně orchestrální sólová literatura.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Anglický roh je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na anglický roh bude potřebovat Studenti získají komplexní pohled na problematiku anglického rohu. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění anglického rohu. Také jejich pedagogicko metodický rozhled je výukou podporován. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Nejslabší se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s anglickým rohem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj ,a to v doprovodu s klavírem či orchestrem. Také se studují skladby sólové a hlavně orchestrální sólová literatura. V závěru předmětu je zopakována veškerá problematika hry na anglický roh, je zopakován praktický rozhled po orchestrálních sólech a je také popsána, co možná v nejširším záběru, literatura anglického rohu.

Doporučená nebo povinná literatura

Orchestrální party České filharmonie

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů