Hra na fagot 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FAG3 zápočet 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu Hra na fagot 3 je vybavení studenta všemi schopnostmi, které při hře na nástroj potřebuje. Pedagog hledá společně se studentem směr, jak zvládnout hru na nejvyšší možné úrovni jak po technické stránce, tak intonační, nátiskové, tónové a interpretační. Všechny nároky, které byly kladeny v předmětu Hra na fagot 1 a 2 jsou nyní dále zdokonalovány pomocí individuálních cvičení a etud - K. Pivoňka, L. Milde, M. Bitsch, P. M. Dubois. Důkladná pozornost se také obrací k fenoménu správného, jemného nasazení a násobného staccata. Student se učí více druhů nasazení - jemné, akcentované a ve staccatu nejen rychlosti, ale především délce jednotlivých nasazovaných tónů. Poznatky se procvičují nejen na etudách, které odpovídají výše zmiňovanému charakteru hry, ale rovněž na přednesových skladbách - koncerty A. Vivaldiho, C. M. von Webera, J. Pauera, M. Spisaka atd. Student je veden ke schopnosti řešit technickou a interpretační obtížnost a efektivně navrhovat strategii vyřešení. Rozvíjí se též psychologické návyky spojené s veřejným vystupováním.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

PIVOŇKA, Karel. Technické a rytmické etudy

MILDE, Ludvík. Technické etudy

BOZZA, Eugène. 15 etudes journaliéres pour basson

BITSCH, Marcel. Vingt etudes pour basson

Díla pro sólový fagot:

BRAUN, J. D. Solos

BACH, Johann Sebastian. Suita no. 1 G dur BWV1007, Suita no. 3 C dur BWV1009

Koncerty:

VIVALDI, Antonio. koncerty

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert B dur K. 191

HUMMEL, Jan Nepomuk. Koncert F dur

DAVID, Ferdinand. Concertino B dur Op. 12

KOŽELUH, Antonín. Koncert C dur

PAUER, Jiří. Koncert pro fagot

SPISAK, Michal. Koncert pro fagot

BERWALD, Franz. Koncertní kus op. 2

WEBER, Carl Maria von. Koncert pro fagot F dur Op. 75, Andante e Rondo ongraresse Op. 35

LOBOS, Heitor Villa. Ciranda das sete notas

Sonáty:

BÖDDECKER, Philipp Friedrich. Sonata sopra La Monica (fagot, housle a basso continuo)

GALLIARD, Johann Ernst. Sonáta F dur (fagot a basso continuo)

MARCELLO, Benedetto. Sonáta e moll (fagot a basso continuo)

TELEMANN, Georg Philipp. Sonáta e moll (fagot a basso continuo), Sonáta f moll (fagot a masso continuo)

MOZART, Wolfgang Amadeus. Sonáta B dur K 292 (fagot a klavír nebo violoncello)

DŘÍZGA, Eduard. Scherzo

LUCKÝ, Štěpán. Introdukce a capriccio

PIERNÉ, Gabriel. Solo de koncert

-stupnice, rozložené akordy, nástrojová cvičení, chromatické postupy v sekundách, terciích a kvintách, minimálně 4 etudy

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet: aktivní účast v hodinách, účast v semináři dechových nástrojů v roli interpreta, přehrávka předem zadaných skladeb.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů