Hra na flétnu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLET1 zápočet 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA

Obsah

Cíl výuky:

Hra na flétnu je hlavním studijním předmětem specializace Flétna v rámci studijního programu Dechové nástroje. Tento předmět má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče v orchestru. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky, pokud student s nějakými do studia přichází. Mohou se týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení jsou také součástí výuky a jsou vedeny tak, aby každé cvičení odpovídalo individuálním schopnostem studenta. Je zahájen proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost. Student je motivován k vlastní umělecké tvořivosti.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

výběr z následujících:

PLATONOV, Nikolaj. 24 Etud

KÖHLER, Ernesto. Etudy Op. 33

CAMUS, Pierre. Etudy

JEANJEAN, Paul. Moderní etudy

Přednes:

DEBUSSY, Claude. Syrinx

BOZZA, Eugene. Image

BACH, Carl Philipp Emmanuel. Sonáta a moll

HÄNDEL, Georg Friedrich. Sonáty – výběr

BACH, Johann Sebastian. Sonáta E dur

EBEN, Petr. Sonatina

ENESCU, George. Cantabile e presto

CHAMINADE, Cécile. Concertino

HONEGGER, Arthur. Dans de la Chevre

FILS, Antonín. Koncert pro flétnu

HAYDN, Michael. Koncert D dur

HASSE, Johann Adolf. Koncert

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na konzultacích a přehrávka předem zadaných skladeb.

Docházka minimálně 90 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů