Hra na flétnu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106FLET1 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na flétnu je hlavním studijním předmětem specializace Flétna v rámci studijního programu Dechové nástroje. Tento předmět má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče v orchestru. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky, pokud student s nějakými do studia přichází. Mohou se týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení jsou také součástí výuky a jsou vedeny tak, aby každé cvičení odpovídalo individuálním schopnostem studenta. Je zahájen proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost. Student je motivován k vlastní umělecké tvořivosti.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

výběr z následujících:

PLATONOV, Nikolaj. 24 Etud

KÖHLER, Ernesto. Etudy Op. 33

CAMUS, Pierre. Etudy

JEANJEAN, Paul. Moderní etudy

Přednes:

DEBUSSY, Claude. Syrinx

BOZZA, Eugene. Image

BACH, Carl Philipp Emmanuel. Sonáta a moll

HÄNDEL, Georg Friedrich. Sonáty – výběr

BACH, Johann Sebastian. Sonáta E dur

EBEN, Petr. Sonatina

ENESCU, George. Cantabile e presto

CHAMINADE, Cécile. Concertino

HONEGGER, Arthur. Dans de la Chevre

FILS, Antonín. Koncert pro flétnu

HAYDN, Michael. Koncert D dur

HASSE, Johann Adolf. Koncert

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert G dur

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na konzultacích a přehrávka předem zadaných skladeb.

Docházka minimálně 90 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů