Hra na hoboj 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HOBO8 zkouška 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jana BROŽKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Kamila MOŤKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón a intonaci posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika, cirkulační dech, frulato apod. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické a interpretační stránce co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také často vybíráno zajímavé téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Skladby pro hoboj sólo:

BRITTEN, Benjamin. 6 metamorfóz podle Ovídia

DORÁTI, Antal. 5 kusů

ARNOLD, Malcolm. Fantazie pro hoboj sólo op. 90

TELEMANN, Georg Philipp. 12 fantazií

BACH, Johann Sebastian. Partita g moll BWV 1013

CASTIGLIONI, Niccolò. Alef

JACOB, Gordon. Seven Bagatelles

HOLLIGER, Heinz. Sonáta pro hoboj sólo, Studie II

YUN, Isang. Piri

BERIO, Luciano. Sequenza VII

TUROK, Paul. Partita

STOCKHAUSEN, Karlheinz. In Freundschaft pro hoboj sólo

MORRIS, Alyssa. Collision Etudes for Oboe solo

Sonáty:

TELEMANN, Georg Philipp. sonáty - výběr

HÄNDEL, Georg Friedrich. sonáty - výběr

SAMMARTINI, Giovanni Battista. sonáty - výběr

BACH, Carl Philipp Emanuel. Sonáta g moll

VIVALDI, Antonio. Sonáta c moll RV 53

SAINT-SAËNS, Camille. Sonáta

POULENC, Francis. Sonáta

HINDEMITH, Paul. Sonáta

BOZZA, Eugène. Fantaisie pastorale, Pastorale

EBEN, Petr. Sonáta, Amoroso, Apello

BRITTEN, Benjamin. Temporal variation, 2 kusy pro hoboj

JACOB, Gordon. Sonáta

HAAS, Pavel. Suita op. 17

SCHUMANN, Robert. 3 romance op. 94, Adagio a allegro op. 70

SCHUMANN, Clara. 3 romance op. 22

SHINOHARA, Makoto. Obsession

ARNOLD, Malcolm. Sonatina

ŠESTÁK, Zdeněk. Hudba pro hoboj

BODOROVÁ, Sylvie. Magikon

REINER, Karel. 3 skladby pro hoboj a klavír

FLOSMAN, Oldřich. Sonatina

HURNÍK, Ilja. Sonatina

PELIKÁN, Jaroslav. Sonatina

SLUKA, Luboš. Suita in G

KVĚCH, Otomar. Sonáta, Koncertní etuda

TEML, Jiří. Musica da camera

DŘÍZGA, Eduard. Partita

BACH, Johann Sebastian. Sonáta g moll BWV 1030b

KABELÁČ, Miloslav. Sonatina

SLAVICKÝ, Klement. Suita

DORÁTI, Antal. Duo Concertante

DUTILLEUX, Henri. Sonáta

MILHAUD, Darius. Sonatina

JOLIVET, André. Serénáde

SKALKOTTAS, Nikos. Concertino

Koncerty:

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert C dur K 314

MARTINŮ, Bohuslav. Koncert

KRAMÁŘ, František Vincenc. Koncert F dur op. 52, op. 37

HAYDN, Joseph. Koncert C dur

REJCHA, Josef. Koncert F dur

STAMIC, Karel. Koncert B dur

STAMIC, Jan Václav. Koncert C dur

DITTERSDORF, Karl Ditters von. Koncert G dur

SAMMARTINI, Giovanni Battista. Koncert Es dur

HUMMEL, Johann Nepomuk. Adagio a variace op. 102

ALBINONI, Tomaso. koncerty – výběr

VIVALDI, Antonio. koncerty – výběr

TELEMANN, Georg Philipp. koncerty - výběr

ROSETTI, Francesco Antonio. Koncert C dur

BACH, Johann Sebastian. Koncert F dur BWV 1053, Koncert d moll BWV 1059

RICHTER, František Xaver. Koncert F dur

WILLIAMS, Ralph Vaughan. Koncert a moll

FLOSMAN, Oldřich. Koncert

NOVÁK, Jan. Koncert

JACOB, Gordon. Concerto

HIDAS, Frigyes. Koncert

KALIVODA, Jan Václav. Moceau de salon op. 228, Concertino op. 110

PASCULLI, Antonio. Conterto sopra motivi dell ´opera La favorita di Donizetti, Fantasia sull ´opera Poliuto di Donizetti

STRAUSS, Richard. Koncert

PELIKÁN, Jaroslav. Koncert

LEBRUN, Ludwig August. Koncert d moll

MATĚJ, Josef. Sonata da camera

PAUER, Jiří. Koncert

ZIMMERMANN, Bernd Alois. Koncert

CARTER, Elliot. Koncert pro hoboj

GEMROT, Jiří. Koncert pro hoboj a orchestr

SOMMER, Lukáš. Koncert pro hoboj a komorní orchestr

MACMILLAN, James. Koncert pro hoboj

KUKAL, Ondřej. Oboinna op. 20

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: aktivní účast na cvičeních, provedení vybraných přednesových skladeb před zkušební komisí, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů