Hra na hoboj 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106HOBO9 Z 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 282 až 342 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hlavní náplní výuky je příprava absolventského magisterského koncertu. Student je veden k samostatné přípravě dramaturgie koncertu, včetně jednotící myšlenky propojující celý program. Pravidelné konzultace, týkající se vypracování diplomové práce, dále probíhají v předmětu Příprava magisterské práce.

Student se zároveň učí pojmenovat všechny atributy hry na hoboj (principy správné prstové techniky, dechová cvičení, tónovou kulturu, intonaci ad.) a analyzovat je, aby dokázal vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů činnosti sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem.

Tematické okruhy:

  1. Dramaturgická příprava absolventského koncertu
  2. Volba metody zpracování tématu diplomové práce
  3. Studium skladeb určených pro absolventský koncert
  4. Analýza atributů hry na hoboj

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Skladby pro hoboj sólo:

BRITTEN, Benjamin. 6 metamorfóz podle Ovídia

DORÁTI, Antal. 5 kusů

ARNOLD, Malcolm. Fantazie pro hoboj sólo op. 90

TELEMANN, Georg Philipp. 12 fantazií

BACH, Johann Sebastian. Partita g moll BWV 1013

CASTIGLIONI, Niccolò. Alef

JACOB, Gordon. Seven Bagatelles

HOLLIGER, Heinz. Sonáta pro hoboj sólo, Studie II

YUN, Isang. Piri

BERIO, Luciano. Sequenza VII

TUROK, Paul. Partita

STOCKHAUSEN, Karlheinz. In Freundschaft pro hoboj sólo

MORRIS, Alyssa. Collision Etudes for Oboe solo

Sonáty:

TELEMANN, Georg Philipp. sonáty - výběr

HÄNDEL, Georg Friedrich. sonáty - výběr

SAMMARTINI, Giovanni Battista. sonáty - výběr

BACH, Carl Philipp Emanuel. Sonáta g moll

VIVALDI, Antonio. Sonáta c moll RV 53

SAINT-SAËNS, Camille. Sonáta

POULENC, Francis. Sonáta

HINDEMITH, Paul. Sonáta

BOZZA, Eugène. Fantaisie pastorale, Pastorale

EBEN, Petr. Sonáta, Amoroso, Apello

BRITTEN, Benjamin. Temporal variation, 2 kusy pro hoboj

JACOB, Gordon. Sonáta

HAAS, Pavel. Suita op. 17

SCHUMANN, Robert. 3 romance op. 94, Adagio a allegro op. 70

SCHUMANN, Clara. 3 romance op. 22

SHINOHARA, Makoto. Obsession

ARNOLD, Malcolm. Sonatina

ŠESTÁK, Zdeněk. Hudba pro hoboj

BODOROVÁ, Sylvie. Magikon

REINER, Karel. 3 skladby pro hoboj a klavír

FLOSMAN, Oldřich. Sonatina

HURNÍK, Ilja. Sonatina

PELIKÁN, Jaroslav. Sonatina

SLUKA, Luboš. Suita in G

KVĚCH, Otomar. Sonáta, Koncertní etuda

TEML, Jiří. Musica da camera

DŘÍZGA, Eduard. Partita

BACH, Johann Sebastian. Sonáta g moll BWV 1030b

KABELÁČ, Miloslav. Sonatina

SLAVICKÝ, Klement. Suita

DORÁTI, Antal. Duo Concertante

DUTILLEUX, Henri. Sonáta

MILHAUD, Darius. Sonatina

JOLIVET, André. Serénáde

SKALKOTTAS, Nikos. Concertino

Koncerty:

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncert C dur K 314

MARTINŮ, Bohuslav. Koncert

KRAMÁŘ, František Vincenc. Koncert F dur op. 52, op. 37

HAYDN, Joseph. Koncert C dur

REJCHA, Josef. Koncert F dur

STAMIC, Karel. Koncert B dur

STAMIC, Jan Václav. Koncert C dur

DITTERSDORF, Karl Ditters von. Koncert G dur

SAMMARTINI, Giovanni Battista. Koncert Es dur

HUMMEL, Johann Nepomuk. Adagio a variace op. 102

ALBINONI, Tomaso. koncerty – výběr

VIVALDI, Antonio. koncerty – výběr

TELEMANN, Georg Philipp. koncerty - výběr

ROSETTI, Francesco Antonio. Koncert C dur

BACH, Johann Sebastian. Koncert F dur BWV 1053, Koncert d moll BWV 1059

RICHTER, František Xaver. Koncert F dur

WILLIAMS, Ralph Vaughan. Koncert a moll

FLOSMAN, Oldřich. Koncert

NOVÁK, Jan. Koncert

JACOB, Gordon. Concerto

HIDAS, Frigyes. Koncert

KALIVODA, Jan Václav. Moceau de salon op. 228, Concertino op. 110

PASCULLI, Antonio. Conterto sopra motivi dell ´opera La favorita di Donizetti, Fantasia sull ´opera Poliuto di Donizetti

STRAUSS, Richard. Koncert

PELIKÁN, Jaroslav. Koncert

LEBRUN, Ludwig August. Koncert d moll

MATĚJ, Josef. Sonata da camera

PAUER, Jiří. Koncert

ZIMMERMANN, Bernd Alois. Koncert

CARTER, Elliot. Koncert pro hoboj

GEMROT, Jiří. Koncert pro hoboj a orchestr

SOMMER, Lukáš. Koncert pro hoboj a komorní orchestr

MACMILLAN, James. Koncert pro hoboj

KUKAL, Ondřej. Oboinna op. 20

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Hlavně s ohledem na repertoár absolventského koncertu studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb, úspěšná příprava nebo provedení absolventského koncertu, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů