Orchestrální party a sóla flétny 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFL4 ZK 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla pro flétnu bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava flétnových partů především po stránce technické a výrazové, rozvržení nádechů atd. a rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

BRITTEN, Benjamin. Variace

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Symfonie – výběr

DUKAS, Paul. Učeň čaroděj

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie – výběr

HINDEMITH, Paul. Symfonické metamorfózy

JANÁČEK, Leoš. Liška Bystrouška

RAVEL, Maurice. La valse, Španělská rapsodie

RIMSKIJ-KORSAKOV, Nikolaj. Šeherezáda

STRAUSS, Richard. Don Juan, Život hrdiny, Symphonia Domestica

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 4.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: docházka 90 %, aktivní účast na interních přehrávkách, účinkování v AKS. Přehrávka vybraných orchestrálních partů před komisí katedry.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů