Hra na tubu 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TUBA7 zápočet 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vladimír REJLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel MALIMÁNEK, Vladimír REJLEK

Obsah

Cíl výuky:

V tomto předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti, které student získal v předchozím bakalářském studiu – je vybaven velmi dobrou prstovou technikou, intonací, rytmickým cítěním, kvalitní dechovou a tónovou kulturou, a hlavně se u něj projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejen o talent, ale také o znalosti. Talent je uchopen jako ojedinělý, a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů studenta s názory pedagogů na interpretaci. Součástí výuky je intenzivní příprava na pódiové vystupování, psychologie pódiového výstupu a průprava hry zpaměti. Repertoár se orientuje jednak na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné, jednak na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Tematické okruhy:

  1. Identifikace vlastního uměleckého profilu studenta, a dle toho volba jeho osobního kmenového repertoáru
  2. Otázka osobnosti, seberealizace, jedinečnosti a suverenity každého studenta
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Specifika účasti na konkurzech a soutěžích, studium soutěžního a koncertního repertoáru

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

ROMHANYI, Aron. Paralles

JEVTIC, Ivan. Balkan's Ayers Rock

CASTÉRÈDE, Jacques. Sonatine

PLOG, Anthony. Three miniatures

PLOG, Anthony. Postcard

SZENTPALI, Roland. Concerto

KRAFT, William. Encounters ll.

GREGSON, Edward. Alarum

STEVENS, John. Remembrance for tuba alone

BROUGHTON, Bruce. Sonata pro tubu

TAKACS, Jeno. Sonata capricciosa

STEVENS, Thomas. Variations in Olden Style

MARQUES, Carlos. Concertino pro tubu

PAUER, Jiří. Tubonetta

HINDEMITH, Paul. Sonate

KOETSIER, Jan. Concertino

GÁRDONYI, Zsolt. Sonate

STEVENS, John. Suite č. 1

SAGLIETTI, Corado Maria. Concerto

WILLIAMS, Ralph Vaughan. Concerto

EWAZEN, Eric. Concerto

STEVENS, John. Monument

HÄNDEL, Georg Friedrich. Sonáta č. 6

ARUTIUNIAN, Alexander. Concerto

WILLIAMS, Ralph Vaughan. Six Studies in English Folklsong

FILAS, Juraj. Concerto for Tuba

WILLIAMS, John. Concerto for Tuba

PENDERECKI, Krzysztof. Capriccio for Tuba

STEVENS, John. Salve Venere, Salve Marte

RAUM, Elizabeth. Sweet Dances

JACOBSEN, Julius. Tuba Buffo

GREGSON, Edward. Tuba Concerto

BOZZA, Eugéne. Concertino, New Orleans

KVĚCH, Otomar. Concerto idillico

LEBEDĚV, Alexej. Koncert, Koncertní allegro

STEVENS, Thomas. Aria con variazioni

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů