Klasický tanec 2 (taneční věda)

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTT2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru taneční věda praktickou zkušenost s technikou klasického tance na rozvinuté úrovni; autentická pohybová zkušenost je podmínkou teoretické reflexe tance.

Forma studia

Předmět navazuje na klasický tanec 1, pokračuje v náplni výuky předchozího semestru především v zaměření na adagio a allegro, sjednocuje vědomosti studentů různého předchozího tanečního školení.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá taneční zkušenost, znalost klasické taneční techniky na střední úrovni.

Obsah kurzu

Výuka navazuje na předchozí semestr, náplň se zaměřuje především na další dvě části tréninku klasického tance, adagio a allegro. Postupuje se stejným způsobem se záměrem zvětšit orientaci studentů v celé škále tanečních prostředků klasické techniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981

Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983

Kostrovická V. ? Pisarev A.: Klasický tanec, 1968

Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981

W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989

Messerer A.: Lekce klasického tance

Janeček V.: Metodika klasického tance v uměl. škole (Cecchettiho metoda), 1993

Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical

Dancing - Cecchetti method, 1940

Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952

Schorer S.: Balanchine Technique, 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních/seminářích

Během semestru se vyžaduje aktivní účast na cvičeních, příp. v diskusích na seminářích.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích/cvičeních

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů