Lidový tanec 1 (taneční věda)

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107LTT1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva VLČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům oboru taneční věda praktickou zkušenost s lidovým tancem, vytvořit přehled o krokovém a pohybovém materiálu a tím jim poskytnout základ pro teoretickou reflexi lidového tance.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá taneční zkušenost, základní znalost lidového tance.

Obsah kurzu

Základní taneční kroky: teoretické, praktické (technické) zvládnutí tanečních kroků, jež jsou svým pohybovým základem společné pro většinu etnografických oblastí. Různé způsoby spojení a kombinací těchto kroků vycházející ze zápisů ve sbírkách lidových tanců.

Kroky 2/4 rytmu: chůze, polkový krok, poskočný krok, hladký obkročák, poskočný obkročák, dvoukrok a dvoukročák, kroky jihočeských koleček, ?koloběžka?

Kroky 3/4 rytmu: trojkrok, dělený trojkrok, mazurka (na tři kroky, na dva kroky, na jeden krok), sousedská vyšlapávaná, sousedská hladká, sousedská přísunná, trojdobé kroky jihočeských koleček , ?zadržovaný?

Všechny kroky jsou prováděny jednotlivě, pak v páru, nejprve rovně, v natáčení a v otáčení

Rozdělení tanců podle historie a jednotlivých typů: Historické rozdělení tanců na tance s nepevnou vazbou na hudební doprovod (tzv. ?vířívé, kolečkové? tance), tance procesionální (chorovody, obřadní tance, mužské skoky). Mladší vrstva tanců s pevnou vazbou na hudební doprovod (tzv. ?figurální? tance).

Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod dále dělíme na menší skupiny podle jejich obsahu. Například tance s pracovní tematikou (Švec, Kadlec, Mlynářský), dvojtance (Šátečkový, Rejdovák a Rejdovačka, Zahradník), běžné tance snazší a méně snadné, Furiant a tance s proměnlivým taktem (?mateníky?).

U vybraných tanců praktické sledování shodných znaků ? text písně, taneční kroky, struktura tance, jako například u tance Švec, Kalamajka, Dupák, Řezanka.

Výuka základních kroků a tanců probíhá v praktických seminářích, kde je kladen důraz na technické zvládnutí jednotlivých tanců a jejich základních kroků.

Doporučená nebo povinná literatura

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola Praha 1945

Bonuš, František: Tance, písně a hudba Plzeňského kraje, Praha 1955

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983

Drdácký, František: Lidové tance, Praha 1974

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická cvičení.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů