Metodika klasického tance 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MEK7 zápočet 4 česky zimní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Obsah

Rozbor nových prvků (orientační seznam):

a la barre:

cvičení a la barre již neobsahují zcela nové prvky k podrobnému rozboru, kombinace předpokládají perfektní zvládnutí celé škály prvků a výrazně zvyšují svoji obtížnost

au milieu:

všechny druhy grand fouetté, všechny druhy grand pirouettes a tours z různých preparací a v různých vazbách, všechny druhy renversé

Na základě osvojení si nových nejobtížnějších prvků studenti vytvářejí náročné vazby a kombinace jak v rámci osnov 7. a 8. ročníku, tak kombinace pro práci v profesionálních souborech. Tato etapa výuky směřuje k mistrovskému zvládnutí klasické taneční techniky.

Hudební doprovod je velmi rozmanitý. Tempo začíná být v mnoha případech velmi rychlé.

Přestože v osobnosti A.Vaganovové nacházíme určující představitelku výukové metody klasického tance, seznamujeme studenty alespoň fakultativně s jinými výukovými systémy, jejichž vznik je spojen s dalšími velkými osobnostmi tance (např. Cecchetti, Bournonville, Balanchine) a srovnáváme jejich odlišnosti.

Hospitace ve školách a v divadlech poskytují příležitost pochopit rozdílnost práce i přístup pedagoga ke studentům či profesionálním tanečníkům.

Výsledky učení

Předmět navazuje na Metodiku klasického tance 6. Cílem výuky je: rozbor nových prvků a la barre, au milieu 7. a 8. ročníku, schopnost samostatného vedení hodiny klasického tance v rámci nejpokročilejší etapy výuky.

Předpoklady a další požadavky

Praktická i teoretická znalost metodiky klasického tance základní (1.-3.roč.), střední (4.-5.roč.) a části pokročilé (6.ročník) etapy výuky.

Literatura

A.Vaganovová: Základy klasického tance, 1980 Praha; N.I. Tarasov: Klasický tanec, 1983 Praha; V. Mejová - N. Bazarovová: Abeceda klasického tance I.-III., 1980 Praha; N. Bazarovová: Abeceda klasického tance IV.-V., 1985 Praha; V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasičeskij taněc, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 urokov klasičeskogo taňca, 1972 Leningrad; Akademija russkogo baleta A. Vaganovovoj (Klasické taneční osnovy), 2000 Petrohrad.; V. Ždychincová ? O. Pásková: Metodické poznámky ke klasickému tanci I. a II., 1973 Praha; Kolektiv autorů pod vedením G.Lorince: Methodik des klassischen Tanzes, 1975 Berlin; V. Janeček: Metodika klasického tance v umělecké škole (Cecchettiho metoda), 1993 Praha; C. Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical Dancing - Cecchetti method, 1932 London; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1989 Florida; S. Lifar: Traité de Danse Academique; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New York; T. Karsavina: Ballet Technique; J. Gabriel: Ballet School; Maria Fay: Mind over body, 1997 London; L. Kirstein: Ballet Alphabet, 1939 New York; G. Grant: Manual and Dictionary of Classical Ballet, 1967 New York; CD-ROM: Ballet on CD-ROM by V.Morgan; Video: Slovník klasického baletu, Balanchine Esseys - SAB (1994 New York); D. Howard - Beginners (1981 New York), Intermediets, M.Fay - Faults, Corrections, Perfections (1990 Londýn), F. Jhung - Basic Ballet ( 2002 New York), B. Fewster - Pointe by Point (1980 Londýn), Bujones in Class (1986 Danzart)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

schopnosti metodicky pracovat s daným materiálem

prezentace

Zkouška ústní-praktická.

Celkové hodnocení: 30% aktivita 30% metodická práce 30% prezentace 10% zkouška

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů