Metodika lidového tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MEL2 ZK 4 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Práce pokračuje v návaznosti na probranou látku v předmětu metodika lidového tance 1.

Forma studia

Praktické vytváření jednoduchých variací a jejich další úprava pro nižší ročníky tanečních oborů. Práce s osnovami pro ZUŠ, taneční obory a kurzy lidových tanců.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je aktivní účast na technice lidového tance. Pro absolvování tohoto předmětu je třeba úzpěšně projít předmětem - metodika lidového tance 1.

Obsah kurzu

Základní taneční kroky: Taneční kroky se začínají spojovat do jednoduchých vazeb. Posluchači se učí vytvářet menší celky příbuzných a spolu souvisejících kroků. Tvorba logicky navazujících tanečních kroků tak, aby byly pro žáky lehce zvládnutelné.

Kombinace u tyče: základem jsou podřepy, dřepy, dvojité pérování, ?Kolíbka?, malé suny, malé švihy, přenášení váhy z nohy na nohu, Trojhran, dvojkolka (pata-špička), krok zkřižný zakládaný (kročně i skočně)

Práce na volnosti: chůze v různých půdorysech, ve dvojicích i skupině. Kroky sousedské ve dvojici v natáčení a otáčení. Kroky polkové v postupu vpřed, vzad, v natáčení a otáčení, ve dvojici v držení za ruce. Trojdup a trojnatřásák, dvoukročák v natáčení a otáčení jednotlivě a poskočný krok v otáčení jednotlivě doprava a doleva. Mazurka v držení ve dvojici křížem s protáčením a výměnou míst. Kolečkové kroky dvoudobé a třídobé (z tance ?Do kolečka? a ?Do kola?).

Taneční repertoár: Rozvinutí dětských tanečních her a tanců do barvitější podoby. Práce s nácvikem a výukou dalších tanců: Vjěněc (Lašská verze), Cipovičky a Cibulička, Manžestr, Bažant, Dokolečka (Chodský dvoudobý a třídobý vyšlapávaný), Cigánský, Kalamajka, Švec, Doudlebská polka, Mlynářský.

Doporučená nebo povinná literatura

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Zdenek: Zbojnické písně a tance, Praha 1953

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad 1950

Drdácký, František: Lidové tance, Praha 1983

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola Praha 1945

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983

Velínská, Eva: Lidové tance, Praha 1999

Plicka, Karel; Volf, František; Svolinský Karel: Český rok (jaro, léto, podzim, zima), Praha 1947 ? 1960

Binderová, Eva: České lidové tance pro I.-VIII. roč. hudební a taneční školy, SPN Praha 1990

Hodnoticí metody a kritéria

Zhodnocení práce v hodinách, rozbor praktického zadání variací, jednoduchých tanců a dětských lidových her. Příprava výuky lidového tance pro 3. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů