Metodika lidového tance 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MEL4 ZK 4 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Složitější a pohybově náročnější kombinace kroků ve vazby. Obtížnější provedení tanců Čech, Moravy, Slezska i Slovenska.

Forma studia

Metodická příprava výuky lidového tance pro 5. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce.

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování tohoto předmětu je třeba úzpěšně projít předmětem - metodika lidového tance 3.

Obsah kurzu

Taneční kroky ve vazbách s rytmizací u tyče: rytmizované pérování vahou a tahem ve všech pozicích a ve složitějších kombinacích. Hajduchové prvky tance Odzemek a Ondraš. Suny souběžné, nesouběžné a následné v postavení čelem k tyči. Příklepy v různých rytmických obměnách. Karičkové dupy a jejich obměny

Základní motivy lidových tanců: Základní motivy lidových tanců Čech, Moravy a Slezska probrané pro 3. a 4. ročník ve dvojici a trojici. Furiantové motivy (kroky s podupy, potlesky a skoky), Skočná v kombinaci s obkročákem poskočným. Hajduchové kroky v jednoduchých kombinacích. Nácvik a metodická příprava jednoduchých zvedaček. Sklepákové kroky dvoudobé a třídobé v párovém držení v otáčení doprava, doleva. Valašský krok kročný a skočný všemi směry, v otáčení a vazbě s dalšími kroky (hajduch, větvičky, zakládané kroky, srážený krok). Základní jednoduché kroky Slovenských lidových tanců.

Taneční repertoár: Sousedská, Rejdovák a rejdovačka, Tance s proměnlivým taktem (Vejr, Měkkota, Medvěd, Sýkorka), Různé typy českých, horáckých a lašských polek, Špicpolky, Furiant, Valašská Točená (předzpěv, víření, improvizace ? víření dívky a cifrování chlapce), Mazur (Lašský dvojtanec), Pilky, Čeladenský, Lašský Ondraš, Valašský Odzemek, Zemplínské Karičky, Bašistovská.

Doporučená nebo povinná literatura

Jelínková, Zdenka: Valašské tance, Praha 1954

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Zdenek: Zbojnické písně a tance, Praha 1953

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad 1950

Janáček, Leoš: Národní tance na Moravě, Praha 1987

Drdácký, František: Lidové tance, Praha 1983

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola Praha 1945

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983

Plicka, Karel; Volf, František; Svolinský Karel: Český rok (jaro, léto, podzim, zima), Praha 1947 ? 1960

Binderová, Eva: České lidové tance pro I.-VIII. roč. hudební a taneční školy, SPN Praha 1990

Hodnoticí metody a kritéria

Příprava výuky lidového tance pro 5. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce, varianty tanců a jejich úprava pro danou věkovou kategorii.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů