Metodika moderního tance 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MEM2 ZK 4 1+1/T česky letní

Garant předmětu

Libuše OVSOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Libuše OVSOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámení se základními principy techniky M. Grahamové,
  2. Seznámení s jednotlivými prvky této taneční techniky
  3. Seznámení s metodickými a didaktickými postupy při jejich výuce
  4. Postupné osvojení těchto postupů.

Forma studia

Předmět je vyučován formou přednášek, praktických cvičení a seminářů.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Metodiky moderního tance 1.

Zapsání předmětu Technika moderního tance 1 a 2.

Obsah kurzu

Metodika moderního tance znamená pochopení jedinečnosti tohoto tanečního směru, jeho prolínání s ostatními vlivy, tvůrčí přístup k výuce, nalezení vlastního pedagogického stylu

  1. Seznámení se základními principy techniky moderního tance (Graham)
  2. Seznámení s jednotlivými prvky této techniky
  3. Metodické a didaktické postupy při jejich výuce
  4. Tvůrčí přístup k výuce moderního tance

Doporučená nebo povinná literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through Movement (Pohybem k sebeuvědomění). Praha, 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York, 1984

Schurr, Gertrude; Yocom, Rachael D.:Modern Dance (Techniques and teaching). New York: The Ronald Press Company, 1949

Horosko, Marian: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training. Pennington, 1991

Stewart, Virginia, comp.: Modern Dance. New York, 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance Technique of Doris Humphrey. Princetown, 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer. New York, 1991

Cohan, Robert: The Dance Workshop. London, 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách, cvičeních a seminářích

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je zpracování a prezentace pedagogického výstupu - hodnoceno je osvojení a schopnost předávání, zkouška je ústní.

Poznámka

Není žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů