Metodika klasického tance 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MK6 zkouška 4 česky letní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Obsah

Rozbor nových prvků (orientační seznam):

allegro:

brisé dessus-dessous, entrechat six, sissonne ouverte a fermé battu, grand assemblé battu i en tournant, gargouillade, sissonne simple, ouverte a tombé en tournant, tems lié sauté en tournant, grand pas jeté a grand pas de chat, jeté passé, gabriole, peti jeté en tournant včetně battu, soubresaut s ?proletem? vpřed, grand fouetté sauté z kroku, různé druhy tour en l air

sur les pointes:

grand fouetté en effacé a z kroku, double rond de jambe, sauté ve velkých pózách, různé druhy pirouettes a tours

Na základě osvojení si nových prvků studenti vytvářejí kombinace v rámci osnov 6. ročníku, které již musí být mnohem rozmanitější a technicky náročnější než v rámci střední etapy výuky. V tomto ročníku nastává určitý ?zlom? ve výuce, která začíná směřovat k mistrovskému zvládnutí klasické techniky. I když stále platí výuka nových prvků v jednoduché formě, kombinace pomalu začínají dostávat profesionální charakter.

Hudební doprovod v 6. ročníku je již velmi rozmanitý ve srovnání se základní či střední etapou výuky. Tempo je výrazně rychlejší.

Přestože v osobnosti A.Vaganové nacházíme určující představitelku výukové metody klasického tance, seznamujeme studenty alespoň fakultativně s jinými výukovými systémy, jejichž vznik je spojen s dalšími velkými osobnostmi tance (např. Cecchetti, Bournonville, Balanchine) a srovnáváme jejich odlišnosti.

Na základě hospitací na tanečních konzervatořích studenti zpracovávají seminární práce, ve kterých hodnotí zhlédnuté lekce klasického tance.

Výsledky učení

Předmět navazuje na Metodiku klasického tance 5. Cílem výuky je: rozbor nových prvků allegra, techniky sur le pointes 6.ročníku, schopnost samostatného vedení hodiny klasického tance v rámci pokročilé etapy výuky, schopnost analýzy vlastní pedagogické práce i práce svých kolegů-spolužáků

Předpoklady a další požadavky

Praktická i teoretická znalost metodiky klasického tance základní (1.-3.roč.) a střední (4.-5.roč.) etapy výuky a znalost nových prvků a la barre, au milieu 6.ročníku.

Literatura

A.Vaganovová: Základy klasického tance, 1980 Praha; N.I. Tarasov: Klasický tanec, 1983 Praha; V. Mejová - N. Bazarovová: Abeceda klasického tance I.-III., 1980 Praha; N. Bazarovová: Abeceda klasického tance IV.-V., 1985 Praha; V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasičeskij taněc, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 urokov klasičeskogo taňca, 1972 Leningrad; Akademija russkogo baleta A. Vaganovovoj (Klasické taneční osnovy), 2000 Petrohrad.; V. Ždychincová ? O. Pásková: Metodické poznámky ke klasickému tanci I. a II., 1973 Praha; Kolektiv autorů pod vedením G.Lorince: Methodik des klassischen Tanzes, 1975 Berlin; V. Janeček: Metodika klasického tance v umělecké škole (Cecchettiho metoda), 1993 Praha; C. Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical Dancing - Cecchetti method, 1932 London; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1989 Florida; S. Lifar: Traité de Danse Academique; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New York; T. Karsavina: Ballet Technique; J. Gabriel: Ballet School; Maria Fay: Mind over body, 1997 London; L. Kirstein: Ballet Alphabet, 1939 New York; G. Grant: Manual and Dictionary of Classical Ballet, 1967 New York; CD-ROM: Ballet on CD-ROM by V.Morgan; Video: Slovník klasického baletu, Balanchine Esseys - SAB (1994 New York); D. Howard - Beginners (1981 New York), Intermediets, M.Fay - Faults, Corrections, Perfections (1990 Londýn), F. Jhung - Basic Ballet ( 2002 New York), B. Fewster - Pointe by Point (1980 Londýn), Bujones in Class (1986 Danzart); A. Štúrová: Didaktika klasického tance pro 6. ročník, 1987 Praha.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

schopnosti metodicky pracovat s daným materiálem

prezentace

Zkouška ústní-praktická.

Celkové hodnocení: 30% aktivita 30% metodická práce 30% prezentace 10% zkouška

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=311

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů