Metodika klasického tance 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MK6 ZK 4 1+1/T česky letní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět navazuje na Metodiku klasického tance 5. Cílem výuky je: rozbor nových prvků allegra, techniky sur le pointes 6.ročníku, schopnost samostatného vedení hodiny klasického tance v rámci pokročilé etapy výuky, schopnost analýzy vlastní pedagogické práce i práce svých kolegů-spolužáků

Forma studia

Předmět navazuje na metodiku klasického tance 5, pokračuje v detailním rozboru prvků klasické taneční techniky 6. ročníku podle osnov osmileté Taneční konzervatoře. V rámci předmětu studenti hospitují na Tanečních konzervatořích.

Předpoklady a další požadavky

Praktická i teoretická znalost metodiky klasického tance základní (1.-3.roč.) a střední (4.-5.roč.) etapy výuky a znalost nových prvků a la barre, au milieu 6.ročníku.

Obsah kurzu

Rozbor nových prvků (orientační seznam):

allegro:

brisé dessus-dessous, entrechat six, sissonne ouverte a fermé battu, grand assemblé battu i en tournant, gargouillade, sissonne simple, ouverte a tombé en tournant, tems lié sauté en tournant, grand pas jeté a grand pas de chat, jeté passé, gabriole, peti jeté en tournant včetně battu, soubresaut s ?proletem? vpřed, grand fouetté sauté z kroku, různé druhy tour en l air

sur les pointes:

grand fouetté en effacé a z kroku, double rond de jambe, sauté ve velkých pózách, různé druhy pirouettes a tours

Na základě osvojení si nových prvků studenti vytvářejí kombinace v rámci osnov 6. ročníku, které již musí být mnohem rozmanitější a technicky náročnější než v rámci střední etapy výuky. V tomto ročníku nastává určitý ?zlom? ve výuce, která začíná směřovat k mistrovskému zvládnutí klasické techniky. I když stále platí výuka nových prvků v jednoduché formě, kombinace pomalu začínají dostávat profesionální charakter.

Hudební doprovod v 6. ročníku je již velmi rozmanitý ve srovnání se základní či střední etapou výuky. Tempo je výrazně rychlejší.

Přestože v osobnosti A.Vaganové nacházíme určující představitelku výukové metody klasického tance, seznamujeme studenty alespoň fakultativně s jinými výukovými systémy, jejichž vznik je spojen s dalšími velkými osobnostmi tance (např. Cecchetti, Bournonville, Balanchine) a srovnáváme jejich odlišnosti.

Na základě hospitací na tanečních konzervatořích studenti zpracovávají seminární práce, ve kterých hodnotí zhlédnuté lekce klasického tance.

Doporučená nebo povinná literatura

A.Vaganovová: Základy klasického tance, 1980 Praha; N.I. Tarasov: Klasický tanec, 1983 Praha; V. Mejová - N. Bazarovová: Abeceda klasického tance I.-III., 1980 Praha; N. Bazarovová: Abeceda klasického tance IV.-V., 1985 Praha; V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasičeskij taněc, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 urokov klasičeskogo taňca, 1972 Leningrad; Akademija russkogo baleta A. Vaganovovoj (Klasické taneční osnovy), 2000 Petrohrad.; V. Ždychincová ? O. Pásková: Metodické poznámky ke klasickému tanci I. a II., 1973 Praha; Kolektiv autorů pod vedením G.Lorince: Methodik des klassischen Tanzes, 1975 Berlin; V. Janeček: Metodika klasického tance v umělecké škole (Cecchettiho metoda), 1993 Praha; C. Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical Dancing - Cecchetti method, 1932 London; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1989 Florida; S. Lifar: Traité de Danse Academique; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New York; T. Karsavina: Ballet Technique; J. Gabriel: Ballet School; Maria Fay: Mind over body, 1997 London; L. Kirstein: Ballet Alphabet, 1939 New York; G. Grant: Manual and Dictionary of Classical Ballet, 1967 New York; CD-ROM: Ballet on CD-ROM by V.Morgan; Video: Slovník klasického baletu, Balanchine Esseys - SAB (1994 New York); D. Howard - Beginners (1981 New York), Intermediets, M.Fay - Faults, Corrections, Perfections (1990 Londýn), F. Jhung - Basic Ballet ( 2002 New York), B. Fewster - Pointe by Point (1980 Londýn), Bujones in Class (1986 Danzart); A. Štúrová: Didaktika klasického tance pro 6. ročník, 1987 Praha.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

schopnosti metodicky pracovat s daným materiálem

prezentace

Zkouška ústní-praktická.

Celkové hodnocení: 30% aktivita 30% metodická práce 30% prezentace 10% zkouška

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=311

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů