Metodika lidového tance 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ML5 Z 4 1+1/T česky zimní

Garant předmětu

Marie FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení stylových zvláštností tanců folklorních oblastí. Taneční styl českého národního obrození. Metodická výuka vysoké české zvedačky.

Forma studia

Metodická příprava výuky lidového tance pro 6. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce. Dle osnov tanečních konzervatoří.

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování tohoto předmětu je třeba úzpěšně projít předmětem - metodika lidového tance 4.

Obsah kurzu

Cílená práce u tyče: Ve vyšších ročnících se snižuje frekvence práce u tyče. Posluchači se učí využívat tuto práci cíleně, a to pro technické zvládnutí složitějších tanečních kroků. Jsou to například složitější kombinace sunů, dupáky patou, poloopičkou a celým chodidlem. Jednotlivé pohybové motivy slováckého Verbuňku.

Složitější motivy lidových tanců: Česká národní polka (z doby národního obrození) v různém párovém držení a způsobu provedení. Kroky a motivy tance Furiant (z různých regionů ? Hradecký, Polabský, Horácký), hanácká chůze, polka a běh, kroky tance Starodávného z Valašska a Lašska, Lašské mazurky (běhová, zdupavá, na dva kroky, s holubcem), speciální kroky tance Špicpolka (poskočný, podskočný, přísunný), odzemkové kroky (kombinace sunů, chůze s přidupáváním, krok podskočný, holubce poskočné, skoky s obraty, hajduchy). Metodická a technická příprava vysoké české zvedačky.

Taneční repertoár: Polka skočná a natřásaná, Jihočeská kolečka, Sousedská se zvedačkami, Špicpolka z Lipenského Záhoří, tance s proměnlivým taktem (Latovák, Pětičtvrteční, Pádavec),Esmeralda (polka národního obrození), Beseda (český salonní tanec), Starodávný, Trojke, Cófavá, Odzemek, Ondraš, Karičky (jiné taneční motivy, složitější rytmické a prostorové ozdoby).

Doporučená nebo povinná literatura

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Kopanic, Brno 1957

Jelínková, Zdenka: Valašské tance, Praha 1954

Karel, Link: Beseda, Český salonní tanec, Praha 1944

Bonuš, František: Společenské tance z doby národního obrození, Plzeň 1966

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Zdenek: Zbojnické písně a tance, Praha 1953

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad 1950

Janáček, Leoš: Národní tance na Moravě, Praha 1987

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola Praha 1945

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983

Plicka, Karel; Volf, František; Svolinský Karel: Český rok (jaro, léto, podzim, zima), Praha 1947 ? 1960

Binderová, Eva: České lidové tance pro I.-VIII. roč. hudební a taneční školy, SPN Praha 1990

Mázorová, Mária; Ondrejka, Kliment a kol.: Slovenské ludové tance, Bratislava 1991

Hodnoticí metody a kritéria

Příprava výuky lidového tance pro 6. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce. Příprava variací k tancům s pevnou i nepevnou vazbou na hudební doprovod. Zjednodušování variací a další úprava připravených figur.

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=309

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů