Moderní tanec 1 (taneční věda)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MTT1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět seznamuje studenty se základními principy moderních tanečních technik. Výuka probíhá společně se studenty oboru pedagogika tance a choreografie. Cílem je vybavit studenty teoretického oboru dobrou znalostí daných technik a poskytnout jim vlastní praktickou taneční zkušenost a umožnit jim pochopení jedinečnosti pohybového stylu moderního tance.

Forma studia

Výuka probíhá formou praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Fyzické předpoklady pro studium tanečního umění, pohybové dovednosti na pokročilé úrovni.

Obsah kurzu

Studenti se seznamují se základy moderních tanečních technik (Graham, Limón), prohlubují své dovednosti v těchto technikách.

Doporučená nebo povinná literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through movement (Pohybem k sebeuvědomění). Praha, 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York, 1984

Schurr, Gertrude; Yoccom, Rachael D.: Modern Dance. Techniques and Teaching. New York: The Ronald Press Company, 1949

Horosko, Marianne: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training. Pennington, 1991

Stewart, Virginia: Modern Dance. New York, 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance technique of Doris Humphrey. Princeton, 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer. New York, 1991

Cohan Robert, The Dance Workshop. London, 1986

Cohen, Bonnie Bainbridge: Sensing, Feeling, and Action. Northampton, 1993.

Novack, Cynthia Jean: Sharing the Dance. Madison, 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních a seminářích.

Poznámka

Není žádná poznámka

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů