Moderní tanec 1 (taneční věda)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MTT1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Helena ARENBERGEROVÁ, Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ, Andrea OPAVSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět seznamuje studenty se základními principy moderních tanečních technik. Výuka probíhá společně se studenty oboru pedagogika tance a choreografie. Cílem je vybavit studenty teoretického oboru dobrou znalostí daných technik a poskytnout jim vlastní praktickou taneční zkušenost a umožnit jim pochopení jedinečnosti pohybového stylu moderního tance.

Forma studia

Výuka probíhá formou praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Fyzické předpoklady pro studium tanečního umění, pohybové dovednosti na pokročilé úrovni.

Obsah kurzu

Studenti se seznamují se základy moderních tanečních technik (Graham, Limón), prohlubují své dovednosti v těchto technikách.

Doporučená nebo povinná literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through movement (Pohybem k sebeuvědomění). Praha, 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York, 1984

Schurr, Gertrude; Yoccom, Rachael D.: Modern Dance. Techniques and Teaching. New York: The Ronald Press Company, 1949

Horosko, Marianne: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training. Pennington, 1991

Stewart, Virginia: Modern Dance. New York, 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance technique of Doris Humphrey. Princeton, 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer. New York, 1991

Cohan Robert, The Dance Workshop. London, 1986

Cohen, Bonnie Bainbridge: Sensing, Feeling, and Action. Northampton, 1993.

Novack, Cynthia Jean: Sharing the Dance. Madison, 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních a seminářích.

Poznámka

Není žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů