Pedagogický seminář lidového tance 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSLI8 Z 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se zabývá oblastí Lašska. Posluchači vytváří pohybovou přípravu pro vybranou oblast.

Forma studia

Sledování filmových materiálů, záznamů tanců jednotlivých oblastí a praktické osvojetí vybraných tanců, v praktickém semináři na sále.

Předpoklady a další požadavky

Samostatná činnost studentů, zaměřená na získání informací o daném regionu, jejich zpracování a využití při výuce lidových tanců.

Obsah kurzu

Tance z Lašska: Lašsko je další rázovitou oblastí na východní Moravě. Dnešní chápání oblasti Lašska jako rovnocenného protějšku Valašska, Hané, Horácka a Slovácka se ustálilo vlivem různých okolností, mezi nimiž hrály významnou roli zvláštnosti dialektologické a osobité rysy regionální kultury vůbec. Lašsko není jednolitou oblastí. Podle krajinného rázu, podle kroje, některých druhů tanců, ale především co do tanečního stylu a charakteru tanečních kroků se dělí na několik podoblastí.

a)Valašsko ? lašské pomezí: Zhnily z Měrkovic, Zvrtek z Gruně, Čeladenský z Kozlovic, Dymak z Kozlovic, Hulan z Měrkovic, Kalamajka z Kozlovic, Kohut z Kunčic, Koval z Kozlovic, Lendr z Kozlovic, Pilky z Kozlovic a ze Lhotky pod Ondřejníkem

b)Horské Lašsko: Starodávný z Gruně, Zvrtek ze Starých Hamrů, Zvrtek z pomezí Kysuc, Obertas z pomezí Kysuc, Čardaš z Konečné, Babsky z Korně, Čeladenský z Ostravice, Dratenik z Ostravice, Hulan z Gruně, Kalamajka ze Starých Hamer, Ruska polka z Malenovic, Slezsky čardaš z Ostravice, Vojtek z Bílé,

c)Nížinné Lašsko: Starodávný ze Sedlišť, Taněc z Krmelína, Zvrtek ze Staré vsi nad Ondřejnicí, Cigan z Krmelína, Dratenik z Krmelína, Dymak ze Staré Bělé, Galaty z Janovic, Kožuch podolsky z Hukvald, z Krmelína, Požehnany z Janovic, Ruska polka z Janovic, z Krmelína, Šatečkovy z Janovic, Zbujan z Morávky,

d)Štrambersko: Ignac Manda a Smutna cerka ze Štramberku,

e)Lašský skok: Lašský skok sólový, ve dvojici a ve čtveřici, Lašský skok Ondraš.

Na rozdíl od Valašského Odzemku, který se tančí na jednu základní píseň, písní k Lašskému skoku je celá řada. Taneční prvky skoku se vyznačují rázností a ?hranatostí? některých cifer, které zajímavě kontrastují s ciframi lehkými, měkkými. Posluchači se snaží vytvořit vlastní sled cifer z možností, které široce nabízí studovaný materiál. Lašský skok je improvizační záležitostí každého tanečníka, proto si každý hledá svůj osobitý styl Lašského skoku.

Doporučená nebo povinná literatura

Jelínková, Zdenka; Eliašová, Lenka a kol.: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, díl IX. Lašsko, Ústav lidové kultury Strážnice 1996.

Janáček, Leoš: Moje Lašsko, Lidové noviny 1928.

Janáček, Leoš: Národní tance na Moravě, Praha 1953.

Janáček, Leoš: Osnovy hudební lidových tanců na Moravě, Český lid II, 1893.

Janáček, Leoš ? výběr z díla

Jelínková, Zdenka ? výběr z díla

Socha, Vincenc: Lidové tance na Lašsku, Praha 1948

Hodnoticí metody a kritéria

Požadována je praktická účast na semináři, příprava alespoň jedné pohybově-taneční variace k probírané folklorní oblasti (technitká příprava taneční dovednosti dané oblasti). Seminární práce k tématice studentem zvolené oblasti.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů