Repertoár klasického tance 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RKL4 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Adéla POLLERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adéla POLLERTOVÁ

Obsah

Předmět navazuje na Repertoár klasického tance 3. Náplní se zaměřuje na styl baletního neoklasicismu. Cílem je seznámit studenty na konkrétním tanečním materiálu s vývojem klasické taneční techniky a s ním spojeného choreografického stylu v průběhu 20. století. Při výuce se pracuje s díly významných osobností moderního baletu, např. Michaila Fokina: Les Sylphides, George Balanchina, Serge Lifara, Rolanda Petita a Johna Neumeiera. V průběhu výuky nastudují studenti vybranou část z jejich choreografie, zabývají se rozborem použitého tanečního materiálu, studiem kontextu choreografie a jejích dalších uměleckých souvislostí.

Výsledky učení

Cílem výuky je seznámit studenty s vybranými choreografickými kompozicemi vytvořenými na základě techniky klasického tance. Jedná se o kompozice z tradičních romantických a postromantických baletů i z děl choreografů 20. století. Prostřednictvím praktického tanečního osvojení dané kompozice student pronikne hlouběji do logiky choreografického myšlení v daném tanečním pohybovém kódu.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá dobrou praktickou znalost klasického tance na rozvinuté úrovni.

Literatura

Vaganovová A.: Základy klasického tance, 1981;Tarasov N. I.: Klasický tanec, 1983; Kostrovická V. , Pisarev A.: Klasický tanec, 1968; Kostrovická V.: 100 hodin klasického tance, 1981; W. Warrenová W.: Klasická baletní technika,1989; Janeček V.: Tělo a tanec, 1997; Lifar S.: Traité de Danse Academique, 1952; Kensley L., Sinclair J.: A Dictionary of Ballet Terms, 1977 ; Bazarovová.N., Mejová V.: Abeceda klasického tance, 1980; Video záznamy vybraných choreografických děl, např.: Balanchine Essays.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita při cvičeních.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů