Repertoár lidového tance 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RLI3 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ

Obsah

Česká beseda je historicky cenným materiálem a je důležité, aby ji každý pedagog lidového tance ovládal. Vznikla v 60. letech 19. stol. v souvislosti se snahou o obrodu lidové kultury a řeči našeho národa. K jejímu vzniku dal podnět Jan Neruda. Toto pásmo z oblíbených českých tanců sestavil taneční mistr Karel Link (královský zemský učitel tance), hudbu podle původní předlohy upravil hudební skladatel František Heller. V roce 1863 tančilo Českou besedu již 24 párů a později se tančila na všech českých bálech a stala se ve své době manifestací češství.

Zhlédnutí tance na videozáznamu s doprovodným výkladem prof. Františka Bonuše: Posluchači dostanou ucelený výklad o historii České besedy díky úvodní přednášce prof. Františka Bonuše. Celý tanec je prezentován v dobových kostýmech a pak i ve cvičném oblečení, posluchači mohou tedy získat ucelený obrázek o jmenovaném tanci.

Vysvětlení stylizace krokového základu: Veškerý krokový materiál je použití tanečních kroků z Čech, je však upraven (stylizován) pro potřeby tehdejší společnosti podle vzoru salonních tanců. Posluchači se postupně seznámí se stylizovaným provedením kroků jednotlivých tanců.

Rozbor posloupnosti jednotlivých tanců: Česká beseda má formu kvadrily - čtverylky (tančí ji čtyři páry), má čtyři části, ve kterých se objeví čtyři tance:

I ? Sousedská, Furiant, Polka, Řezanka

II ? Kominík, Furiant, Obkročák, Polka

III ? Rejdovák, Furiant, Hulán, Kalamajka

IV ? Sousedská, Furiant, Kuželka, Andulka, Sousedská

Úvod ? ?Bratři sestry buďme jen veselí?

Závěr ? Bavorák a Strašák

Nácvik celého tance: Tanec je postupně podle původního popisu a na základě konfrontace s videem nacvičen v co nejpřesnější podobě. Je třeba zvládnout nejen taneční základ, ale i párové výměny a půdorysné kresby. Závěrem je celý tanec předveden.

Výsledky učení

Přesné zvládnutí tance Česká beseda. Čtení a rekonstrukce popisu z textu i videozáznamu. Metodický postup nácviku jednotlivých kroků i tance jako celku.

Předpoklady a další požadavky

Přímá aktivní účast na hodinách, schopnost předvést části probrané choreografie.

Literatura

Link, Karel: Tanec se stanoviska theoretického a aesthetického, Praha 1872.

Link, Karel: Beseda, Český salonní tanec Beseda, Praha 1944.

Bonuš, František: Společenské tance z doby národního obrození, Plzeň 1966.

Gremlicová, Dorota: Tanec a český národní program. Národopisná revue 11, 2001, č. 2.

Zíbrt, Čeněk: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1895.

Video VHS: Česká beseda: tančí členové Českého souboru písní a tanců, Dvorana 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na lekcích, znatost probírané choreografie.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů