Repertoár lidového tance 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RLI3 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přesné zvládnutí tance Česká beseda. Čtení a rekonstrukce popisu z textu i videozáznamu. Metodický postup nácviku jednotlivých kroků i tance jako celku.

Forma studia

Praktické zvládnutí vybraného tance na sále. Studium tance dle videa nebo zápisu.

Předpoklady a další požadavky

Přímá aktivní účast na hodinách, schopnost předvést části probrané choreografie.

Obsah kurzu

Česká beseda je historicky cenným materiálem a je důležité, aby ji každý pedagog lidového tance ovládal. Vznikla v 60. letech 19. stol. v souvislosti se snahou o obrodu lidové kultury a řeči našeho národa. K jejímu vzniku dal podnět Jan Neruda. Toto pásmo z oblíbených českých tanců sestavil taneční mistr Karel Link (královský zemský učitel tance), hudbu podle původní předlohy upravil hudební skladatel František Heller. V roce 1863 tančilo Českou besedu již 24 párů a později se tančila na všech českých bálech a stala se ve své době manifestací češství.

Zhlédnutí tance na videozáznamu s doprovodným výkladem prof. Františka Bonuše: Posluchači dostanou ucelený výklad o historii České besedy díky úvodní přednášce prof. Františka Bonuše. Celý tanec je prezentován v dobových kostýmech a pak i ve cvičném oblečení, posluchači mohou tedy získat ucelený obrázek o jmenovaném tanci.

Vysvětlení stylizace krokového základu: Veškerý krokový materiál je použití tanečních kroků z Čech, je však upraven (stylizován) pro potřeby tehdejší společnosti podle vzoru salonních tanců. Posluchači se postupně seznámí se stylizovaným provedením kroků jednotlivých tanců.

Rozbor posloupnosti jednotlivých tanců: Česká beseda má formu kvadrily - čtverylky (tančí ji čtyři páry), má čtyři části, ve kterých se objeví čtyři tance:

I ? Sousedská, Furiant, Polka, Řezanka

II ? Kominík, Furiant, Obkročák, Polka

III ? Rejdovák, Furiant, Hulán, Kalamajka

IV ? Sousedská, Furiant, Kuželka, Andulka, Sousedská

Úvod ? ?Bratři sestry buďme jen veselí?

Závěr ? Bavorák a Strašák

Nácvik celého tance: Tanec je postupně podle původního popisu a na základě konfrontace s videem nacvičen v co nejpřesnější podobě. Je třeba zvládnout nejen taneční základ, ale i párové výměny a půdorysné kresby. Závěrem je celý tanec předveden.

Doporučená nebo povinná literatura

Link, Karel: Tanec se stanoviska theoretického a aesthetického, Praha 1872.

Link, Karel: Beseda, Český salonní tanec Beseda, Praha 1944.

Bonuš, František: Společenské tance z doby národního obrození, Plzeň 1966.

Gremlicová, Dorota: Tanec a český národní program. Národopisná revue 11, 2001, č. 2.

Zíbrt, Čeněk: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1895.

Video VHS: Česká beseda: tančí členové Českého souboru písní a tanců, Dvorana 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na lekcích, znatost probírané choreografie.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
VLČKOVÁ E.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Eva VLČKOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů