Repertoár lidového tance 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107RLI4 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači se učí dešifrovat tanec pouze z videozáznamu. Nastudování vybrané části díla, jejího krokového materiálu a specifik.

Forma studia

Praktické zvládnutí vybraného tance na sále. Studium tance dle videa nebo zápisu.

Předpoklady a další požadavky

Přímá aktivní účast na hodinách, schopnost předvést části probrané choreografie.

Obsah kurzu

Teoretický a historický úvod ke Zlaté Bráně: Dílo je nejen průřezem celého roku v životě lidí, ale také obsáhlé části z našich folklorních oblastí. Posluchači během jednoho představení mají možnost získat základní přehled o životě lidu i barvitosti a členitosti lidových tanců u nás. Toto dílo vznikalo za neustálé spolupráce choreografa, hudebního skladatele i výtvarníka, která vyústila ve zcela ojedinělé a celistvé představení.

Problematika stylizace folklorního základu: Zlatá brána je stylizací původního lidového základu v oblasti taneční, hudební i výtvarné. Posluchači se seznámí s mírou stylizace, kterou se během hodin snaží si osvojit. Základní krokový materiál je obohacen a ozdoben dalšími prvky (z techniky klasického tance).

Výběr a nastudování části díla: Nejprve posluchači zhlédnou celé představení. Po vzájemné shodě s pedagogem je vybrána část, která bude předmětem nastudování. Bohužel nejsou dostupné jiné záznamy, a tak musí posluchači dešifrovat tanec pouze z videozáznamu. Tento způsob rekonstrukce tance je obtížný, ale mnohdy jediný možný. Posluchači tak mají možnost získat zkušenosti s takovýmto způsobem práce. Každou nastudovanou část tance si posluchači zaznamenávají, aby se naučili zapisovat tance pro další výuku nebo repetování. Jsou nastudovány sólové i párové party, výrazové a herecké části i skupinové tance.

Doporučená nebo povinná literatura

Zlatá brána

Hudba: Trojan, Václav

Námět a umělecká spolupráce: Plicka, Karel

Libreto: Plicka, Karel; Hynková Libuše

Choreografie: Hynková, Libuše

Vyrobila: Hlavní redakce hudebních pořadů Československé televize Praha 1978.

Frolec, Václav: Vánoce v české kultuře, Brno

Horváthová, Emília: Rok vo zvykoch nášho ľudu, Bratislava 1986.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na lekcích, znatost probírané choreografie.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů