Technika klasického tance 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEK6 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Obsah

Systematické propracovávání nových prvků klasického tance 6. ročníku, ke kterým přidáváme již i některé nejdůležitější nové prvky 7. a 8. ročníku.

Zaměřujeme se na zvládnutí a pochopení nejnáročnějších prvků a vazeb v rámci poslední etapy výuky. I když nové prvky vysvětlujeme a zpočátku provádíme v jednoduché formě, následné kombinace a vazby jsou již mnohem složitější, choreograficky rozmanitější a technicky již často velmi náročné. Naším cílem je sice výchova pedagoga ne interpreta, ale jedině vlastním praktickým procvičováním a na základě vlastních praktických zkušeností může budoucí pedagog profesionálně působit.

Vedle stálého propracovávání všech druhů pirouettes i grand pirouettes, grand adagia,

klademe důraz na grand allegro, které v poslední etapě výuky je velmi náročné. Technika battu v allegru by měla být samozřejmostí. Rozdíl mezi mužským a ženským allegrem je již zcela evidentní..

Stále rozvíjíme dynamiku pohybu, kterou v poslední etapě považujeme za zásadní pro budoucí umělecký výkon.

Hudební doprovod by měl být velmi rozmanitý a kreativní. Allegrové variace provádíme již ve velmi rychlých tempech.

Výsledky učení

Cílem předmětu je poskytnout studentům detailní znalost techniky klasického tance, zprostředkovat pochopení principů tvoření jednotlivých prvků a vazeb tak, aby s nimi mohli pedagogicky pracovat. Výuka sleduje osnovy tanečních konzervatoří.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá rozvinutou znalost techniky klasického tance, cílem není výchova intepreta, ale pedagoga. Výuka v jednotlivých semestrech na sebe navazuje, vždy je nutné absolvování předchozích semestrů.

Literatura

A.Vaganovová: Základy klasického tance, 1980 Praha; N.I. Tarasov: Klasický tanec, 1983 Praha; V. Mejová - N. Bazarovová: Abeceda klasického tance I.-III., 1980 Praha; N. Bazarovová: Abeceda klasického tance IV.-V., 1985 Praha; V. Kostrovická - A. Pisarev: Klasičeskij taněc, 1976 Leningrad; V. Kostrovická: 100 urokov klasičeskogo taňca, 1972 Leningrad; Akademija russkogo baleta A. Vaganovovoj (Klasické taneční osnovy), 2000 Petrohrad.; V. Ždychincová ? O. Pásková: Metodické poznámky ke klasickému tanci I. a II., 1973 Praha; Kolektiv autorů pod vedením G.Lorince: Methodik des klassischen Tanzes, 1975 Berlin; V. Janeček: Metodika klasického tance v umělecké škole (Cecchettiho metoda), 1993 Praha; C. Beaumont - Idzikovský: A Manual of the Theory and Practice of Classical Theatrical Dancing - Cecchetti method, 1932 London; W.Warren: Classical Ballet Technique, 1989 Florida; S. Lifar: Traité de Danse Academique; S. Schorer: Balanchine Technique, 1999 New York; T. Karsavina: Ballet Technique; J. Gabriel: Ballet School; Maria Fay: Mind over body, 1997 London; L. Kirstein: Ballet Alphabet, 1939 New York; G. Grant: Manual and Dictionary of Classical Ballet, 1967 New York; CD-ROM: Ballet on CD-ROM by V.Morgan; Video: Slovník klasického baletu, Balanchine Esseys - SAB (1994 New York); D. Howard - Beginners (1981 New York), Intermediets, M.Fay - Faults, Corrections, Perfections (1990 Londýn), F. Jhung - Basic Ballet ( 2002 New York), B. Fewster - Pointe by Point (1980 Londýn), Bujones in Class (1986 Danzart)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

pokročilých dovedností techniky klasického tance

aktivní účasti

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů