Technika lidového tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEL1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Marie FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Jedná se o praktickou taneční výuku zaměřenou na technické zvládnutí kroků lidového tance v jejich základní podobě.

Forma studia

Praktické provedení uvedených tanců. Jednotlivé variace i celky tanců s jejich varianty. Posluchač si praktickým osvojováním na sále prohlubuje své dovednosti.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na lekcích, vytváření drobných variací na probírané kroky a jejich vazby.

Obsah kurzu

Taneční kroky jednotlivě: každý posluchač si osvojí taneční kroky nejprve jednotlivě. Je kladen důraz na přesné technické zvládnutí daného kroku ve všech možných způsobech provedení (rovně, v natáčení, v otáčení vpravo a vlevo). Kroky jsou prováděny v různých prostorových, tempových i rytmických obměnách.

Taneční kroky v různých kombinacích: Technicky zvládnuté kroky se vážou do větších celků, takzvaných kombinací. Nejprve se spojují jednodušší, a pak technicky náročnější kroky v krokové vazby. Později posluchači vytváří vlastní krokové vazby a jejich varianty podle vlastní invence. Dalším stupněm ovládání kroků, jejich variant a kombinací je převedení do tance v páru. Párový tanec je základem lidového tance, a proto je mu věnována velká pozornost, jak prakticky, tak teoreticky.

Kombinace kroků: poskočný krok s podupy, poskočný krok s protáčením v páru, procházení bránou a zátočky ve trojici chůzí a během, dvoukrok s vyšlapávanou polkou, kalamajkové příklepy s polkou v natáčení, dva hladké obkročáky s jedním krokem polky, dvoukročák s pozvednutím tanečnice, hladké obkročáky se změnou směru otáčení, pato - špičkové kroky s valašským krokem, jednoduché prvky odzemku.

Oblastní varianty kroků lidového tance: Každý krok má svůj schematický základ. Členitost a různorodost našich folklorních oblastí tvoří technické provedení kroku, typické a odlišné pro každou oblast. Praktickými ukázkami a srovnáváním odlišností u některých kroků, zdokonalujeme v hodinách přiblížení se charakteru a způsobu tance v dané oblasti.

Vybrané tance folklorních oblastí: jsou vybrány nejtypičtější tance jednotlivých oblastí i jejich varianty a při praktickém opakování se posluchači snaží o co nejdokonalejší provedení.

Střední Čechy ? Bažant, Zahradníček, Ježek, Šmikuranda, Kalamajka, Maděra, Rejdovák a Rejdovačka, Břitva, Sekyra-motyka.

Jižní Čechy ? Doudlebská polka, Přibíračka.

Valašsko ? Janošík, Raubčíček, Ševcovský, Odzemek.

Doporučená nebo povinná literatura

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Z.: Zbojnické písně a tance, Praha 1953.

Jindřich, Jindřich: Jindřichův chodský zpěvník, Domažlice 1929-1930.

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983.

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola, Praha 1945.

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, znalosti probíraných tanců i jejich variant.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
FRIČOVÁ M.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Marie FRIČOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů