Technika lidového tance 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEL1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Jedná se o praktickou taneční výuku zaměřenou na technické zvládnutí kroků lidového tance v jejich základní podobě.

Forma studia

Praktické provedení uvedených tanců. Jednotlivé variace i celky tanců s jejich varianty. Posluchač si praktickým osvojováním na sále prohlubuje své dovednosti.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na lekcích, vytváření drobných variací na probírané kroky a jejich vazby.

Obsah kurzu

Taneční kroky jednotlivě: každý posluchač si osvojí taneční kroky nejprve jednotlivě. Je kladen důraz na přesné technické zvládnutí daného kroku ve všech možných způsobech provedení (rovně, v natáčení, v otáčení vpravo a vlevo). Kroky jsou prováděny v různých prostorových, tempových i rytmických obměnách.

Taneční kroky v různých kombinacích: Technicky zvládnuté kroky se vážou do větších celků, takzvaných kombinací. Nejprve se spojují jednodušší, a pak technicky náročnější kroky v krokové vazby. Později posluchači vytváří vlastní krokové vazby a jejich varianty podle vlastní invence. Dalším stupněm ovládání kroků, jejich variant a kombinací je převedení do tance v páru. Párový tanec je základem lidového tance, a proto je mu věnována velká pozornost, jak prakticky, tak teoreticky.

Kombinace kroků: poskočný krok s podupy, poskočný krok s protáčením v páru, procházení bránou a zátočky ve trojici chůzí a během, dvoukrok s vyšlapávanou polkou, kalamajkové příklepy s polkou v natáčení, dva hladké obkročáky s jedním krokem polky, dvoukročák s pozvednutím tanečnice, hladké obkročáky se změnou směru otáčení, pato - špičkové kroky s valašským krokem, jednoduché prvky odzemku.

Oblastní varianty kroků lidového tance: Každý krok má svůj schematický základ. Členitost a různorodost našich folklorních oblastí tvoří technické provedení kroku, typické a odlišné pro každou oblast. Praktickými ukázkami a srovnáváním odlišností u některých kroků, zdokonalujeme v hodinách přiblížení se charakteru a způsobu tance v dané oblasti.

Vybrané tance folklorních oblastí: jsou vybrány nejtypičtější tance jednotlivých oblastí i jejich varianty a při praktickém opakování se posluchači snaží o co nejdokonalejší provedení.

Střední Čechy ? Bažant, Zahradníček, Ježek, Šmikuranda, Kalamajka, Maděra, Rejdovák a Rejdovačka, Břitva, Sekyra-motyka.

Jižní Čechy ? Doudlebská polka, Přibíračka.

Valašsko ? Janošík, Raubčíček, Ševcovský, Odzemek.

Doporučená nebo povinná literatura

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Z.: Zbojnické písně a tance, Praha 1953.

Jindřich, Jindřich: Jindřichův chodský zpěvník, Domažlice 1929-1930.

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983.

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola, Praha 1945.

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, znalosti probíraných tanců i jejich variant.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
VRBATOVÁ FRIČOVÁ M.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:30–14:00 Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů